Ţi-ai pus pofta-n cui?

IACOV 1:14 “Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuşi şi momit.” Cine spune că nu este ispitit minte. “…fiecare este ispitit” spune Cuvântul lui Dumnezeu. Acest verset are însă o conotaţie temporală. Eşti ispitit numai în momentul în care pofta, plăcerea firii pământeşti cade sub provocarea ispitei. Pofta este greu de […]

“Plăcerile facerii”

Iacov 1:14-15 “Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată făptuit aduce moartea.” Iacov ne descrie aici simbolic diagrama comiterii unui păcat şi consecința lui. Ceea ce spun versetele evidenţiază o dură realitate: suntem întotdeauna expuşi păcatului. Potrivit cu cele două […]

Iertare

Plecat lângă altar un suflet stă şi plânge Necazul său amar apasă greu şi-i lung… Un dar aduce-n grabă, viaţa lui se frânge, Iar rugăciune-i focul ce-l mistuie îndelung. . Ar vrea răspuns la ruga ce buzele îi murmur, Dar şoapta lăcrămândă e plină de suspans Căci una-i spune vorba, dar alta-i spune duhul: Făţarnicule […]

Cu Dumnezeu în casa mea

Judecători 6: 25 -27 Frica nu va scoate niciodată idolii familiei tale afară! Ghedeon este chemat să izbăvească. El  cel mai mic din familie, familia sa cea mai săracă din toată seminţia lui Manase, el unul dintre cei mai puţin încrezători oameni este chemat de Dumnezeu ca să poarte victoriile Sale. Destinul părinţilor tăi depinde […]