Mersul la biserică*

Isaia 37:1 “Când a auzit împăratul Ezechia cuvintele acestea, şi-a sfâşiat hainele, s-a acoperit cu un sac şi s-a dus în Casa Domnului.” După ce Rabşache i-a umilit cu cuvinte de ocară spuse în evreieşte în auzul întregii adunări de pe zidurile Ierusalimului, atitudinea lui Ezechia este demnă de admirat. În momente de maximă tensiune […]

E frica de Domnul doar o învăţătură în viaţa ta?

Isaia 29:13 “Când se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar inima lui este departe de Mine, şi frica pe care o are de Mine, nu este decât o învăţătură de datină omenească.” Stăm adeseori înaintea Cuvântului lui Dumnezeu cu aşteptarea ca în urma lecturii să ne apropiem de […]

Înviorat în credinţă prin relaţie cu Dumnezeu

Isaia 25:1 “Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu; pe Tine Te voi înălţa! Laud Numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate; planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioşie.” Dragul meu cititor, poţi afirma că Dumnezeul cerului şi al pământului, Creatorul întregului univers, este Dumnezeul tău? Dacă da, atunci acest verset îţi poate împrospăta credinţa. […]

Exemple ale lucrului bine făcut!

Eclesiastul 9:10 „Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în Locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune.” Solomon ne oferă în sfârșitul Eclesiastului sfaturi despre atitudinea corectă față de viață. Viața este o binecuvântare pentru om, ea este darul lui […]

Averea și bogățiile din perspectiva lui Dumnezeu

Eclesiastul 5:12 „Dar, dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu.” Am stat foarte puțin pe gânduri când am citit acest verset… Nu-i așa că spune multe? […]