Când biruie puterea stearpă?

1 Samuel 2:9 „El va păzi pașii prea iubiților Lui, Dar cei răi vor fi nimiciți în întuneric; Căci omul nu va birui prin putere.” Capitolul 2 din 1 Samuel este o cântare de laudă la adresa unui Dumnezeu care a adus binecuvântarea nașterii unui copil dintr-o femeie stearpă, Ana. Acel copil a fost închinat […]

Ești cumva încolțit mânia lui Dumnezeu?

Judecători 2:14 „Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. El i-a dat în mâinile unor prădători care i-au prădat, i-a vândut în mâinile vrăjmașilor lor dejurîmprejur, și nu s-au mai putut împotrivi vrăjmașilor lor.” Nu știu cine va citi aceste rânduri, dar azi am meditat la mânia aprinsă a lui Dumnezeu. E un tăvălug […]

Unde ajungi când nu vorbești cu Dumnezeu?

Iosua 9:14 „Bărbații lui Israel au luat din merindele lor, și n-au întrebat pe Domnul.” Scena face parte din textele clasice. Poporul trece Iordanul, trece prin ascuțișul săbiei pe cei din Ierihon și cetatea Ai, iar acum se îndreaptă spre Gabaon. Locuitorii țării Gabaon vin cu vicleșug și se prefac că sunt dintr-o țară depărtată. […]