Când biruie puterea stearpă?

1 Samuel 2:9 „El va păzi pașii prea iubiților Lui, Dar cei răi vor fi nimiciți în întuneric; Căci omul nu va birui prin putere.”

Capitolul 2 din 1 Samuel este o cântare de laudă la adresa unui Dumnezeu care a adus binecuvântarea nașterii unui copil dintr-o femeie stearpă, Ana. Acel copil a fost închinat Domnului fiidcă așa a promis această femeie în rugăciunea ei.

Cu toții puteți observa cât de mult înseamnă Dumnezeu pentru Ana. Cântarea ei îl individualizează pe Dumnezeu, îl unicizează, îl înalță.

După ce exclamă la început: Mi se bucură inima în Domnul, cântarea ei continuă foarte sugestiv: Puterea mea a fost înălțată de Domnul. Spicuind această cântare veți observa și voi cuvântul „putere” în jurul căruia se învârte subiectul ei. Dar nu orice putere, ci aceea care este oferită de Domnul.Pot să vă întreb dacă e lucru ușor ca o femeie stearpă să nască, așa cum a făcut-o Ana? Pot să vă întreb dacă puteți voi face ce a putut Dumnezeul Anei?

Cântarea Anei mă învață că puterea împlinirii unor rugăciuni vine de la Domnul, nu din forțe umane. Puterea este a Lui. Și Ana a avut o putere, dar ea a realizat că numai prin înalțarea (împuternicirea) oferită de Domnul ea a fost cu adevărat puternică. Lucrurile ne ies bine atunci când recunoaștem meritele lui Dumnezeu în viața noastră.

Ana spune că în realitate nu a făcut nimic din forțe propri; că numai puterea dumnezeiască a putut săvârși un asemenea miracol în trupul ei. Realitatea cântării subliniază exact partea acestui verset citat mai sus: ”Omul NU VA BIRUI PRIN PUTERE.” (adică prin puterea sa, numai).  Și este foarte adevărat că orice război nu a fost câștigat numai prin putere ci poate în primul rând prin tactică, printr-o atitudine corectă.

Strădaniile noastre sunt sortite eșecului fără Domnul. Dumnezeu se îngrijește de copiii Săi și le poartă pașii, le dă putere și ajutor. Lucrurile nu ne ies niciodată dacă facem lucruri numai prin puterea noastră.

Domnul Isus nu a făcut nici o minune fără Tatăl. Exemplul lui ne arată subordonarea autorității și puterii Tatălui ceresc. La înmulțirea pâinilor, la alegerea ucenicilor, la învierea lui Lazăr, Domnul Isus Cristos ne-a învățat că lucrurile mari ca acestea pe care le-a făcut, au fost miracole făcute cu o putere dumnezeiască, iar Isus nu a ascuns de noi felul în care dobândea aceea putere. El avea o relație strânsă cu Dumnezeu. Puterea lui Isus era originată în puterea pe care o primea ca urmare a rugăciunilor adresate Tatălui.

Să învățăm ca după fiecare izbândă să ne supunem autorității lui Isus Cristos și să recunoaștem că nu prin puterea noastră am biruit într-o problemă sau alta ci prin harul, mila și îndurarea lui Dumnezeu.

Fiți binecuvântați!

Advertisements

Ești cumva încolțit mânia lui Dumnezeu?

Judecători 2:14 „Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. El i-a dat în mâinile unor prădători care i-au prădat, i-a vândut în mâinile vrăjmașilor lor dejurîmprejur, și nu s-au mai putut împotrivi vrăjmașilor lor.”

Nu știu cine va citi aceste rânduri, dar azi am meditat la mânia aprinsă a lui Dumnezeu. E un tăvălug de evenimente care conduc la aprinderea mâniei Sale. Pentru studiul acestor evenimente eu am să fac referiri la versetele care se leagă de acest verset din contextul apropiat.

1. Îndepărtarea de Dumnezeu a poporului. Se duce tot neamul acela de oameni credincioși și le urmează cei care nu calcă pe urmele părinților lor.

2. Alegerea unui alt Dumnezeu. Când nu-i slujești lui Dumnezeu de fapt tu slujești Diavolului. Acest aspect îl încarcă cu și mai multă mânie pe Dumnezeu.

3. Închinarea voită unui alt Dumnezeu. Nimic nu e mai grav decât să te închini unui alt dumnezeu știind cine este adevăratul Dumnezeu.

4. Părăsirea lui Dumnezeu te aduce în postura de a vedea și cealaltă latură a lui Dumnezeu: cea a mâniei aprinse.

Cât de groaznic să știi că peste tot unde umbi mâna Domnului este împotriva ta.!!!

Și totuși Judecătorii nu sunt altceva decât trimișii lui Dumnezeu pentru izbăvirea poporului Israel. Există o așa milă la El că o poți vedea până și în cele mai crâncene epoci. El este cu siguranță gata să ierte și să reabiliteze pe oricine vine înapoi la El.

Fiți binecuvântați!

Unde ajungi când nu vorbești cu Dumnezeu?

Iosua 9:14 „Bărbații lui Israel au luat din merindele lor, și n-au întrebat pe Domnul.”

Scena face parte din textele clasice. Poporul trece Iordanul, trece prin ascuțișul săbiei pe cei din Ierihon și cetatea Ai, iar acum se îndreaptă spre Gabaon. Locuitorii țării Gabaon vin cu vicleșug și se prefac că sunt dintr-o țară depărtată. Scopul lor era să îi înșele pe israeliți și să cadă la învoială cu ei iar ei să scape cu viață. Au reușit!

Discernământul bărbaților israeliți a fost umbrit de faptul că au luat hotărârea bazându-se pe instincte nu pe o analiză profundă a voii lui Dumnezeu. Stați! Nu vă grăbiți să îi acuzați. Oare nu facem și noi la fel?

Eu cred că bărbații israeliți nu au mai întrebat pe Dumnezeu cu privire la gabaoniți fiindcă nu au învățat lecția dependenței de Domnul și a umblării în ascultare de El. Meditația mea pentru azi se leagă de acest aspect. Sunt situații în viață când ai impresia că stăpânești răspunsul bun la problema cu care te confrunți și iei decizia fără a consulta Cuvântul. Trebuie să știm că noi nu suntem în stare să luăm decizii bune fără Dumnezeu.

Noi, ca ucenici ai lui Dumnezeu trebuie să avem o părtășie strânsă cu Dumnezeu pentru ca în relație cu cei din jur să luăm decizii bune; trebuie să fim întotdeauna cu urechile ciulite la ce ne spune mai întâi Dumnezeu și apoi să ne gândim la preferința minții noastre.

Bărbații israeliți n-au întrebat pe Domnul și au ajuns să îți dea seama prea târziu că acei oameni erau de fapt gabaoniți. Poporul acela trebuia ucis cu desăvârșire însă decizia pripită a condus spre compromisul cu gabaoniții fiindcă le-au promis că le va cruța viața când de fapt ei trebuiau să fie nimiciți.

Hotărârile noastre trebuie să treacă mai întâi de aprobarea divină. Să învățăm deci să cerem părerea lui Dumnezeu în orice situație. Nu vă grăbiți să dați un răspuns la orice problemă ci întrebați-L pe Domnul cu privire la ea și apoi luați decizia.

Fiți binecuvântați!