Vegherea

Marcu 13:33 ” Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă; căci nu ştiţi când va veni vremea aceea.”

Poate nici într-un alt loc nu îl vedem pe Isus vorbind aşa de mult de importanţa vegherii. Dar ce veghere? Vegherea în vederea pregătirii noastre de a ne întâlni cu Isus la sfârşitul vremurilor. Vegherea este atât de bine legată de rugăciune încât ai impresia că este acelaşi lucru. De fapt nu avem cum să veghem dacă nu ne rugăm. Rugăciunea continuă este vegherea. Încredinţarea continuă este veghere. Ca să fim mereu pregătiţi trebuie să ne disciplinăm timpul de veghere: nu din 2 în 3 zile, nu 2 zile da 1 nu, ci zilnic veghem şi observăm şi notăm apropierea noastră de Domnul.

Fiţi binecuvântaţi! Vegheaţi!

Advertisements

Când Domnul îți iese înainte

Isaia 64:5 „Tu ieși înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, celor ce umblă în căile Tale și își aduc aminte de Tine…”

Sunt momente când Dumnezeu iese înaintea copiilor Săi ca să le dovedească purtarea de grijă sau ca să îi scape de situații periculoase. Vă aduceți aminte de Avraam din Geneza 22? Dumnezeu îi promite un fiu la bătrânețe (lucru greu de crezut) și îl are; apoi îi cere lui Avraam să îl aducă ca jertfă. În acel capitol Avraam a împlinit voia lui Dumnezeu și pe când era gata să îl aducă pe Isaac jertfă Dumnezeu l-a oprit ieșindu-i înainte.
Dumnezeu nu te lasă în voia sorții. El are un plan cu toți cei care se încred în El. Ascultarea de Cuvânt este primul pas uman în vederea întâlnirii cu Dumnezeu! Numai cine trăiești conform Scripturii are parte de experiențe speciale cu Dumnezeu.

Fii sigur azi că dacă faci voia lui Dumnezeu, nu ești lipsit de prezența Sa. Dacă nu ești sigur citește versetul de mai sus. Cum poți beneficia de harul acesta al ieșirii lui Dumnezeu înaintea ta? Ea e condiționată de 3 lucruri pe care trebuie să le faci:

1. Împlinește cu bucurie dreptatea azi.
2. Umblă în căile lui Dumnezeu mereu.
3. Adu-ți aminte de Dumnezeu zilnic.

Ieșirea înainte poate lua forma călăuzirii către locul unde vrea Dumnezeu să ajungi. Împlinește azi voia lui Dumnezeu și vei afla voia lui Dumnezeu zilnic. El îți va ieși înainte mereu și îți va indica pașii pe care trebuie să îi faci.

Fii binecuvântat!

Rima divină şi armonia prestabilită

N-am altă cale mai frumoasă atunci când simt că Domnu-i bun, decât să mulţumesc Acelui ce zi de zi mă onorează cu prezenţa Sa. Citeam de dimineaţă psalmii 121-125. Psalmul 121 de fiecare dată îmi prezintă acelaşi mesaj dar tot mai clar. “De unde îmi va veni ajutorul?” Azi am remarcat un aspect interesant. Să pui o întrebare şi să cunoşti răspunsul. “Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul”. Vreau să vă încurajez! Oridecâteori avem nevoie de ajutor, El, Ajutorul, este deja pregătit pentru cel care se gândeşte şi apelează la Dumnezeu prin rugăciune. E armonia prestabilită a Scripturii: copiii lui Dumnezeu nu sunt lăsaţi niciodată singuri dacă apelează la rugăciune.
Iată o reformulare inedită a primelor versete din psalmul 121.
1. Domnul este Ajutorul meu, nu voi fi neajutorat niciodată! El nu va îngădui să mi se clatine piciorul, pentru că El este Stânca mea. Pot apela la El oricând fiindcă Dumnezeul meu nu doarme.

Unele lucruri sunt gata potrivite. Noi doar trebuie să le vizualizăm pentru a admira felul în care potriveşte Dumnezeu “rima” fiecărei vieţi. Dacă sună plăcut atunci ea se acordă cu versul Scripturii.
Trăieşte conştient de realitatea Ajutorului divin!

Ascultarea poruncii

Deuteronom 30:11-14 “Porunca aceasta, pe care ţi-o dau eu azi, nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine.
12 Nu este în cer, ca să zici: „Cine se va sui pentru noi în cer şi să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?”
13 Nu este nici dincolo de mare, ca să zici: „Cine va trece pentru noi dincolo de mare şi să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?”14 Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca s-o împlineşti.”

M-am gândit să deschid o nouă categorie de meditaţii pe care le primesc din părtăşia cu alţi credioncioşi care caută faţa lui Dumnezeu. Recent am stat de vorbă cu cineva despre Deuteronom 30:14. Cea mai mare grijă a lui Dumnezeu pentru popor a fost să le dea porunci strâns legate de ascultare. Ascultarea de Dumnezeu pare a fi cel mai frumos mărgăritar al credinţei creştine. Ascultarea poruncilor lui Dumnezeu nu e grea, spune Biblia. În acest paragraf am învăţat că  poruncile lui Dumnezeu nu sunt departe de mine. (vers 11). Ba chiar porunca Sa…
1. …este foarte aproape (vers 14), iar eu trebuie să fiu conştient că ascultarea este întotdeauna la îndemână. Este Biblia, Cartea aproape de tine? Acolo sunt poruncile lui Dumnezeu pentru tine… cât de aproape păstrezi ascultarea de ele?
2. … este în gură… (vers 14), oare cum poate cineva să vadă că eşti un ascultător de Dumnezeu şi nu de diavolul? Eu aş zice că simplu: prin vorbire. Gura trebuie să vestească Cuvântul şi poruncile lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu va avea întotdeauna poruncile lui Dumnezeu în gura lui. Tu poţi fi instrumentul prin care poruncile lui Dumnezeu pot fi aproape şi de cei necredincioşi? Mai duci tu poruncile cu gura în apropierea altora?
3. … este în inimă… (vers 14) când Cuvântul lui Dumnezeu ajunge la nivelul inimii noastre (al minţii, al trăirii), întreaga comandă a acţiunilor noastre ascultă de noul ghid de orientare: Biblia. Orice cuvânt, orice faptă, orice gând noi îl facem rob ascultării de Biblie, de Cristos care este Cuvântul.
Îmi place să cred că toţi ne dorim să avem poruncile lui Dumnezeu în inimă…
(mulţumesc lui Dumnezeu pentru oamenii pe care mi-i pune în jur pentru a descoperii noi taine şi tâlcuri din Scriptură)
Fie ca această meditaţie să vă îndemne la ascultare de Dumnezeu!
Fiţi binecuvântaţi!

Doamne, te rog să mă scuzi!

6 Eu am răspuns: „Ah! Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu ştiu să vorbesc, căci sunt un copil.”
7 Dar Domnul mi-a zis: „Nu zice: „Sunt un copil”, căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite şi vei spune tot ce-ţi voi porunci.

După o perioadă de reforme religioase impuse de împăratul Iosia, între anii 628-622, adică timp de 6 ani, Dumnezeu ştie ce are să urmeze. El întrevede nevoia unui om care să aducă mesajul Său unui popor deja condamnat la o soartă vitregită din cauza împotrivirii lui Dumnezeu. Astfel în anul 627 î.Cr. “în al treisprezecelea an al domniei lui Iosia” într-un sat numit Anatot, la 5 kilometri de Ierusalim, Dumnezeu însuşi poposeşte în casa unui preot numit Hilchia să-şi ordineze un prooroc care să vestească pedepsele care se vor năpusti peste Israel şi Iuda, pedepse hotărâte în urma încăpăţânării poporului de a se întoarce cu pocăinţă către Dumnezeu. Manifestaţia este absolut extraordinară. 
 
 
Prima scuză: Doamne, nu-i momentul potrivit!
Ah, Doamne răspunde Ieremia, nu se poate să vii mai târziu. Acum nu am vârsta potrivită, eu sunt un copil. Nu-i momentul potrivit, cu alte cuvinte, nu am şcoala gata, încă diploma nu mi-e în mână. Stai Doamne să mă obişnuiesc cu ideea…
când Dumnezeu face astfel de chemări El cunoaşte timpul potrivit. În mersul istoriei, Ieremia nu avea cum să vadă nevoia acută de un prooroc, fiindcă reforma religioasă funcţiona. Aparent doar, fiindcă doar peste 6 ani Iosia moare în bătălie la Meghido şi cu acest an poporul este târât înapoi de noul împărat în idolatrie. 
 
A doua scuză: Doamne, nu-s omul potrivit!
Ah Doamne nu ştiu să vorbesc, răspunde Ieremia, încă nu am mai ţinut o predică. Nu poţi să alegi pe altul care ştie oratorie? Eu nu sunt nici măcar începător. Doamne eu nu-mi cunosc abilităţile în public.
– 
când Dumnezeu alege pe cineva la o slujire El ştie din ce eşti făcut. Ştie că ai anumite lipsuri dar ştie şi ce fel de calităţi ai putea dezvolta. Ieremia nu ştia ce poate, dar Dumnezeu ştia ce poate face cu el. Noi nu ştim ce de suntem în stare să facem pentru Cristos şi poporul Său numai dacă ne lăsăm purtaţi prin credinţă în voia lui Dumnezeu. 
 
Să mai dau câteva scuze : a. Doamne nu am fonduri b. Doamne, nu am timp c. Doamne, am familie d. Doamne, nu vezi cum arăt? e. Doamne dar nu vezi cine sunt la origini?
 
Aplicaţie: când simţi chemarea lui Dumnezeu caută să fii pozitiv şi umblă prin credinţă. Dumnezeu s-a gândit deja la scuzele tale şi are răspuns pentru fiecare aspect care ar putea constitui un impediment pentru tine în lucrare. 
Fiţi binecuvântaţi!
 

Oare ce fel de Dumnezeu am?

Ieremia 4. „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
5 „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam, şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte şi te făcusem proroc al neamurilor.”

Ştiu, v-aţi fi aşteptat să dau îndemnuri despre predestinare. N-am să o fac. Când găsesc în Scriptură asemenea versete, asemenea chemări, vreau să privesc la măreţia lui Dumnezeu. Nu vreau să stâlcesc “teoriile înţelepte ale sfinţilor postmoderni”. Mai nou, calvinişti mănâncă la masa lor…. oare cât de valoroasă o fi această etichetă? Şi ce folos ar fi să mă ridic sătul de la o masă cu arminieni?

1. Am un Dumnezeu care mă cunoaşte întru totul. (mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam)

Mă bucur că Dumnezeul meu nu mă cunoaşte de la naştere şi până la moarte. NU! Dumnezeul meu  mă cunoaşte dinainte de a mă naşte, îmi urmăreşte paşii în viaţă, (Psalmul 139:3 “Stii când umblu şi când mă culc”), se bucură când mă feresc de rău, ( Iov 1:8 “se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău”) şi îmi cunoaşte şi destinaţia finală. Uitaţi-vă în Biblie, cum Dumnezeu vesteşte sfârşitul unor împăraţi. Un caz: Oare cu Ahab şi Izabela s-a întâmplat să moară fără ca vreun detaliu legat de moartea lor să nu se fi împlinit?

În Ioan 17:3 scrie că cel care vrea să aibă parte de viaţă veşnică trebuie să se silească să Îl cunoască pe Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Cristos pe care L-a trimis Tatăl. Eu nu sunt un hazard al lumii.

2. Am un Dumnezeu care potriveşte lucrurile ( Eu te pusesem deoparte)

Dumnezeu este foarte implicat în viaţa oamenilor. Dacă nu ar interveni totul ar fi un haos. Sigur suntem pe un teritoriu minat de calvinişti şi arminieni din nou. De aceea am să mă rezum la al descrie pe Dumnezeul meu.

Un tânăr a venit la pastor să-i spună că vrea să plece în străinătate la lucru dar că îi este frică de lucrarea bisericii că se va duce de izbelişte. Pastorul i-a răspuns: Dumnezeu va purta de grijă lucrării Sale, du-te liniştit.

Oare de ce s-a întâmplat ca acel tânăr să plece? De ce nu a putut accepta să continue să facă lucrarea şi să nu plece dincolo de graniţă. Ştiţi ceva… nimic nu se întâmpla din coincidenţă. Dumnezeu încă pune oameni deoparte, iar lucrarea Sa nu este lăsată niciodată de izbelişte. Ieremia a fost chemat într-o vreme în care în Israel proorocii erau corupţi şi nu propovăduiau adevărul. Ieremia este pus deoparte să facă ceea ce alţi prooroci nu luau în serios: să vestească judecata lui Dumnezeu pentru Israel.

Câteodată mă simt ruşinat de cât de puţin timp m-am rugat pentru păstorul meu, pentru cine se ocupă de lucrarea cu corul,  pentru diacon, pentru cei care au pe inimă lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu se foloseşte de ei ca lucrarea Sa să propăşească. Dumnezeu pune oameni deoparte pentru lucrarea Sa. Pe Ieremia şi pe mulţi alţii Dumnezeu i-a chemat să facă ceva pentru Împăraţia Sa. Tu pentru ce eşti pus deoparte?

3. Am un Dumnezeu care m-a creat cu un scop (te făcusem prooroc al neamurilor)

Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare cu un talent care poate fi folosit spre slava lui Dumnezeu. Unii îşi greşesc ţinta, alţii nu. Ieremia avea multă dârzenie în el, avea zelul necesar şi caracterul necesar pentru a deveni un prooroc al lui Dumnezeu. Scopul vieţii lui Ieremia a fost să fie predicator. Scopul vieţii lui Pavel a fost acelaşi. Într-o mare măsură cei doi se aseamănă. Ambii au fost prooroci ai neamurilor. Care este scopul vieţii tale. Tu ce calităţi ai care pot fi folosite spre slava lui Dumnezeu? Pe tine ce te-a chemat Dumnezeu să faci?

Am un Dumnezeu Personal. El mă cunoaşte întru totul. Pot avea părtăşie cu El prin Cuvânt şi rugăciune. Am un Dumnezeu care potriveşte lucrurile şi încă pune lucruri deoparte pentru slava Împărăţiei Lui. Am un Dumnezeu care m-a creat cu anumite calităţi pe care le pot folosi spre înaintarea lucrării Sale. În Cristos fiecare avem o chemare, eu vreau să îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat harul să fiu printre cei care lucrează la înaintarea Evangheliei şi întărirea fraţilor.

Fiţi binecuvântaţi!