Bunul azi şi greul mâine

Fiecare zi e altfel deşi trec la fel mereu Nu păţesc şi eu adesea că Durabila viaţa Se petrece-ntortocheată dar rutina-i e de fier. Cititorule de carte prin chirpiciuri rătăcit Drege fiecare ziuă înţelept Şontâc-şontâc Căci se stinge veşnicia zilei tale ce-a murit. Stai şi-admiră suferinţe omule căci eşti de lut! Frânte zilele-ţi atârnă stând […]

De ce se bucură înţeleptul?

Prov 1:33 “dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău.” Unde cauţi un om înţelept? Mulţi dintre voi l-aţi căuta în marile companii ale lumii, alţii în conturile bancare, alţii probabil în cărţi. Şi totuşi cum arată unul? Cum îl putem califica pe cineva […]

Unde cauţi înţelepciunea?

Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, 2 pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii; 3 pentru căpătarea învăţăturilor de bun simţ, de dreptate, de judecată şi de nepărtinire; 4 ca să dea celor neîncercaţi agerime de minte, tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă – 5 să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi […]

Circumstaţialul… de stat

A stat de vorbă / pe unde nu te aştepţi/. Am observat că dintre toate funcţiile sintactice cele mai multe poveri le poartă circumstanţialele. Mi-aduc aminte de o circumstanţă românească în care unul se grăbeşte altul nu. La un moment dat un dascăl bătrân m-a oprit în drum (deşi eram foarte grăbit) şi m-a întrebat: […]

Ce este poezia?

Noi românii ne bucurăm de o limbă frumoasă, armonioasă, deci poetică. Iată ce spunea Atistotel despre poezie: “A imita este un dar firesc al oamenilor (…) Darul imitaţiei fiind înnăscut în noi, ca şi armonia şi ritmul (…) dintru început, cei care erau mai înzestraţi în această privinţă se desăvârşiră încetul cu încetul şi din […]