Radiografie pentru suflet

Un medic chirurg ateu a zis: “Eu am disecat corpul omenesc şi n-am găsit nicăieri sufletul. Eu cred numai ceea ce pot percepe cu cele 5 simţuri.” Dar bătrânelul credincios cu care vorbea, l-a întrebat: “Ai auzit d-ta durerea?” – “Nu”.- “Ai mirosit durerea?” -“Nu”. – Ai putut gusta durerea altora?” – “Nu”- “Dar ai simţit durerea altora?” -“Nu”. – “Atunci înseamnă că nu crezi că există durere!” “Ba da există”, zise medicul care avea zilnic de-a face cu durerile altora. (…) Sunt multe lucruri în afara simţurilor noastre şi totuşi noi le credem.

Petru Popovici “Există viaţă după moarte”

Advertisements

Cum pot fi un ghid bun pentru un frate rătăcit?

Iacov 5: 19-20 “Fraţilor, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi dela adevăr, şi-l întoarce un altul, să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte şi va acoperi o sumedenie de păcate.”

Din aceste versete aflu că Dumnezeu se ocupă de cei care “se rătăcesc de la adevăr”. A fi rătăcit de la adevăr nu este acelaşi lucru cu a fi pierdut de la adevăr. Ceea ce înţeleg eu este că cine s-a rătăcit nu mai ştie calea înapoi şi are nevoie de un ghid care să îl aşeze pe calea bună. Iacov se ocupă în ultimul verset al epistolei de urmările unei orientări bune: întoarcerea la adevăr, mântuirea şi acoperirea multor păcate. Finalul epistolei ne prezintă însă şi o dorinţă: dorinţa lui Iacov de a lupta pentru întoarcerea celor care rătăcesc de la adevăr. E lecţia finală cu care îşi încheie apostolul epistola.

Astfel aflăm despre o slujbă importantă a omului lui Dumnezeu: slujba întoarcerii la adevăr.  Ce presupune această slujbă?

1. Dragoste necondiţionată de Biblie. v 20/a

E slujba cea mai grea pentru că mediul de luptă este cel spiritual. Numai cunoscând adevărul putem întoarce pe alţii la calea adevărului. Un orb nu poate călăuzi pe un alt orb, ci numai un om care vede lucrurile desluşit poate călăuzi bine. Trebuie să ne întrebăm înainte de a dori să întoarcem pe vreun păcătos de la rătăcirea căii lui dacă nu cumva noi avem nevoie de asistenţă în probleme de păcat şi adevăr. Biblia este adevărul. Cunoaşterea ei mă obligă să îndeplinesc această slujbă a iniţiativei de întoarcere a celui rătăcit de la adevăr. Căci “cine ştie să facă bine şi nu face săvârşeşte un păcat” Iacov 4:17

2. Dragoste de rugăciune. v 20 /b

Nu-i de joacă cu această slujbă! Nu degeaba Iacov o aşează la finalul unei serii de versete despre importanţa rugăciunii pentru aproapele noastru. Numai cine are forţă în rugăciune poate aspira să întoarcă pe un păcătos de la rătăcirea căii lui. E un mediu unde se lucrează cu sufletul omului :”va mântui un suflet de la moarte”. Nu el îl mântuie ci doar îl ajută să vadă că se îndreaptă înspre Moarte. Călăuza este omul asemenea indicatorului “Stop” dar în acelaşi timp şi indicatorul drumului spre Viaţă. Rugăciunea ne creează cea mai bună scurtătură pentru a ajunge la sufletul omului. Noi trebuie să Îl rugăm pe Duhul lui Dumnezeu să pregătească inima fratelui pentru ca în momentul întâlnirii directe cel rătăcit să-şi recunoască starea şi să se întoarcă din calea rea.

3. Dragostea de Dumnezeu & fraţi.  v20/c.

Ştiind ce dragoste a avut Dumnezeu pentru noi suntem datori să ne arătăm zilnic dragostea pentru oameni şi mai ales pentru fraţi. În 1 Ioan 3:16 ni se spune cum “Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dar viaţa pentru noi; şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi”. A ştii că putem acoperi o sumedenie de păcate din viaţa unui frate este un har. Nu sunt păcatele mele şi ale tale ci sunt ale unui frate căzut;  prin faptul că îl ajutăm pe acel om să-şi vadă calea rătăcită pe care umblă, participăm la cea mai mare sărbătoare a cerului: întoarcerea unui păcătos. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni ai Scripturii, ai rugăciunii, plini de dragoste pentru fraţi ca să-i câştigăm pentru Împărăţia Sa.  Domnul să ne facă asemenea oameni!

Fii binecuvântat!

Remedii (supra)naturiste pentru rugăciunea personală!

Iacov 5:15-18

15 Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi; şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.

16 Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
17 Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi; şi s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă, şi n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni.
18 Apoi s-a rugat din nou, şi cerul a dat ploaie, şi pământul şi-a dat rodul.

Suntem în preajma sărbătorilor de iarnă şi ne putem uita la succesele materiale, financiare, academice, familiale. Unul dintre segmentele pe care ar trebui însă să le avem în calcul este segmentul spiritual al vieţii de credinţă. Am experimentat succese sau dimpotrivă eşecuri şi dezamăgiri?! Realitatea este că nu pot fi numai succese, dar nici nu pot fi numai dezamăgiri. Pentru o viaţă de succes spiritual, de impact pentru anul ce are să vină vă propun textul de mai sus cu referire la viaţa de rugăciune. Mă voi opri la câteva aspecte ale rugăciunii subliniate aici de Iacov.

1. Rugăciunea eficientă este însoţită de credinţă. (v. 15)

2. Rugăciunea eficientă este însoţită de mărturisirea păcatelor (v 16)

3. Rugăciunea eficientă este însoţită de stăruinţă. (v 17)

1. În multe cazuri din vindecările făcute de Isus am întâlnit expresia: “credinţa ta te-a mântuit”. Domnul Isus face o radiografie a celor care vin la El ca să fie vindecaţi. La fiecare dintre ei Isus caută credinţa. Ei vin să-L roage să îi vindece, ba alţii chiar nici nu se mai roagă ci se avântă numai prin credinţa lor(exemplu femeia cu scurgere de sânge de 12 ani) şi pleacă vindecaţi. Leacul pentru suferinţa lor era credinţa. Isus lucrează însă şi o vindecare la nivelul sufletului. Isus lucrează pe două fronturi, însă pe El îl interesează mai mult frontul spiritual nu cel fizic. Mă amuză unii medici care după un succes îşi fac reclamă ca să scoată cât mai mulţi bani. Isus după ce vindecă foloseşte adesea o altă expresie “du-te şi nu spune la nimeni cine te-a vindecat”.  Pe Isus nu-L interesa popolaritatea ci El avea dorinţa ca evreii să creadă că El este Mesia. Pasul unu este aşadar să mergem cu credinţă la Isus prin rugăciunile noastre.

2. Fără mărturisirea păcatelor nu există rugăciune sinceră. Făţărnicia era problema numărul unu în rândul capilor bisericești ai vremii Domnului Isus. Fariseii se limitau să pratice doar forma rugăciunii dar nu au venit cu viaţa lor înaintea lui Dumnezeu în sinceritate să-şi mărturisească păcatele. Rugăciunea ascultată a omului ţine implicit şi de neprihănirea lui (dacă o caută sau nu). Cei neprihăniți au parte de beneficiile harului. E dacă vreţi carnetul de sănătate  cu care primim sau nu gratuităţi din farmacia cerească. Anul ce vine personal doresc să caut neprihănirea lui Dumnezeu şi Împărăţia Cerurilor. Promisiunea este că vom fi deveni oameni puternici. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Observaţi din nou aspectul rugăciunii : fierbinţeala, sau dacă vreţi credinţa totală, pasională şi arzătoare în Domnul Isus. Pasul doi este să mergem cu starea noastră reală la Isus şi să ne mărturisim în detaliu viaţa de păcat pentru a primi vindecarea.

3. Nu există rugăciune eficientă fără stăruinţă. E cheia răspunsurilor la rugăciune. Când insişti asupra unui lucru ai mari şanse să îl dobândeşti. Ilie s-a rugat nu plictisit ci cu stăruinţă să nu ploaie şi nu a plouat. La rugăciunea lui Ilie cerul nu mai poartă norii peste Israel. Oare cât de stăruitoare a fost rugăciunea lui Ilie. Răspunsul este: nu știm; totuși ştim că datorită rugăciunii unui singur om o ţară nu a primit ploaie şi la rugăciunea aceluiaşi om țara a avut parte de ploaie. Anul 2012 doresc să fie un an al stăruinţei în rugăciune. Eficienţa depinde de stăruinţa cu care cerem un lucru. O zi fără rugăciune, este o zi în care ne bazăm pe noi înșine mai mult decât pe Dumnezeu. Pasul trei este să luăm rugăciunea în serios toată viaţa ştiind cât de dureroasă este lipsa rugăciunii în viaţă.

Cât de mult dorim să fim oameni de succes în rugăciune? Ştiu oameni de succes în afaceri, oameni de succes în politică , oameni de succes în alte domenii, dar oare oameni de succes în rugăciune cunosc prea puţini pentru că nu sunt în realitatea atâţia. Tu poţi fi omul pe care îl caută Dumnezeu pentru vremurile tale. Rămâne doar să te înscrii cu credinţă, pocăinţă şi stăruinţă în rândul celor care vor să devină oameni de succes în rugăciune.

Domnul să ne ajute!  Fii binecuvântat!

Nenorocirile bogăţiilor pământeşti

Iacov 5:1-6 

1. “Ascultaţi acum voi, bogaţilor! Plângeţi şi tânguiţi-vă, din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi.
2 Bogăţiile voastre au putrezit, şi hainele voastre sunt roase de molii.
3 Aurul şi argintul vostru au ruginit; şi rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră: ca focul are să vă mănânce carnea! V-aţi strâns comori în zilele din urmă!
4 Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile, şi pe care le-aţi oprit-o prin înşelăciune, strigă! Şi strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oştirilor.
5 Aţi trăit pe pământ în plăceri şi în desfătări. V-aţi săturat inimile chiar într-o zi de măcel.
6 Aţi osândit, aţi omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea.

Nicăieri în epistola sa, Iacov nu vorbeşte atât de dur. E revoltat împotriva acestor oameni. E un semnal de alarmă pentru toţi cei care cred că bogăţiile pământului îi vor ferici. IACOV spune că ele “vor fi o dovadă împotriva” lor. 

Promisiunea pe care o anunţă Dumnezeu pentru cei care au urmărit înavuţirea este NENOROCIREA. În primul verset scrie că nenorocirile au fost profeţite, ele “…au să vină peste voi”. Care sunt acele nenorociri?

1. Putrezirea. 

2. Rugina.

3. Osânda.

1. PUTREZIREA. Omul devenind natură păcătoasă, prin neascultarea de Dumnezeu a fost dat morţii. Moartea aduce putrezirea. Fiecare om care moare putrezeşte, fiind supus degradării materiale (1 Corinteni 15:42 “Trupul este semănat în putrezire şi înviază în neputrezire”). Cel mai uşor înţeleg fenomenul uitându-mă la natură. Primăvara totul renaşte, vara totul este în plină viaţă, toamna natura decade, putrezeşte, se uscă, iar iarna îngheaţă totul,se acoperă totul şi se şterge totul pregătind din nou primăvara renaşterii.  Iacov spune în capitolul 2 că ceea ce este incoruptibil, nesupus putrezirii şi este o mare bogăţie pentru om este credinţa şi moştenirea din Cer. Acestea sunt nealterabile. Cu acestea dacă ne vom îmbogăţi cu acestea vom rămâne pentru eternitate.  Plânsul şi tânguirea vor fi teribile în ziua judecăţii când cel bogat va vedea că a investit nefericit.

2. RUGINA. Groaznică nenorocire va fi peste multă lume care şi-a pus nădejdea în aur, argint, maşini şi alte lucruri ce au devenit metale preţioase. Toate acestea vor arde în ziua judecăţii (1 Corinteni 3:11-13). Căci nimeni nu pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi care este Isus Cristos, iar dacă clădeşte cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia.

Rugina va afecta trupurile celor bogaţi. Aşa cum  rugina mănâncă fierul aşa focul le va mânca carnea acelora care şi-au pus încrederea în bogăţiile lor.

3. OSÂNDA. E  vorba de răsplata finală a celor bogaţi.  Toţi cei înşelaţi de oamenii bogaţi vor mărturisi împotriva injustiţiilor făcute. Dumnezeu aude strigătele celor înşelaţi şi îi va osândi după modul în care s-au raportat la semenii lor.  Cu aşa martori în ziua judecăţii nici un bogat nu va scăpa de mânia lui Dumnezeu.

AŞADAR, să nu ne lipim inimile de comorile pământului ci să ne luptăm să dobândim comorile cerului.

Fii binecuvântat!

IESLEA

E iarăşi zi în albe straie

Sunt iarăşi zile de Crăciun

Pe străzile de pajişti albe

Copiii-ţi spun să fii mai bun.

 

Să dai din suflet ajutoare

Acelor scumpi copii ce n-au

Nici haine groase nici mâncare

Nici braţe de părinţi nu au.

.

Nu vrei să faci o faptă bună

Să dai din suflet cuiva nou

Doar un miez cald şi-o prăjitură

Şi-un strâns la piept ca pe-un cadou?

.

Tu ai din plin aceste daruri

Dar sunt destui ce sunt lipsiţi

La uşa lor sunt doar necazuri

Sau case n-au şi-s părăsiţi.

.

Când dai cuiva cu suflet darnic

Din ce ai tu mai bun şi scump

Nu doar că eşti un bun ispravnic

Dar vei primi cu mult mai mult.

.

Cândva-ntr-o iesle între vite

Într-un sătuc de oameni plin

Doi logodiţi vegheau un Rege

Şi-o stea lucea spre El privind.

.

 

Acelui Rege cu sfânt nume

Nimeni din sat nu a voit

Să-i dea un pat venind în lume

Ci doar o iesle l-a primit.

.

 

Şi-acestui Rege crescând mare

Ce-a dat mulţimii peşti şi pâini

Ce-a oferit la orbi vederea

Noi I-am bătut piroane-n mâini.

.

El ţi-a dat totul chiar şi viaţa

Şi chiar scuipat pe crucea grea

Ţi-a dat cu drag în dar iertarea

Păcatelor din viaţa ta.

.

Acum e zi de sărbătoare

Când ne-amintim de Fiul blând

De ziua Lui putem întoarce

Tot răul crunt ce I-am făcut.

.

Fii bun şi dă o pâine caldă

Unui copil ce-l ştii flămând

Împarte un ceai şi-o să-ţi rămână

Comoară-n cer şi pe pământ.

.

Când dai din timpul tău o parte

Cuiva bolnav ce stă pe pat

Se-aud în cer ecouri sfinte

Că fapta ta-i pentru Împărat.

.

Ai vrea ca astă sărbătoare

Să simţi fiorul Regelui

În casa ta să stea Iubirea

Şi strălucirea Cerului?

.

Atunci să ştii că El aşteaptă

Să-i dai celui lipsit un dar

Căci ce i-ai dat e o răsplată

Ce-i jertfa ta de pe altar.

.

De ziua lui Isus eşti gata

La iesle-n grabă să alergi?

Tu poţi trăi cu ieslea-n casă

Sau chiar pe străzi poţi să o vezi.

F.M.

Roada neprihănirii

Iacov 3:18 “Şi roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace.”

Te-ai întrebat vreodată ce sens are să cultivi neprihănirea în viaţa ta? Frumuseţea acestui veset poate fi văzută numai într-o viaţă caracterizată de neprihănire. În primul rând dacă ai obţinut neprihănirea prin credinţa în Isus Cristos pune-o la lucru. Ea lucrează, ea rodeşte, ea transformă, ea te face special în ochii lui Dumnezeu şi nu numai.

1. Caută pacea (Iacov 3:18/a)

Un om neprihănit poate fi recunoscut după pacea şi liniştea sa. Cine este împăcat cu Cristos trăieşte în pace şi duce o viaţă liniştită şi pe plan material şi pe plan spiritual. Eşti un om caracterizat de pace, de un duh liniştit sau eşti agitat şi nemulţumit veşnic? Un rezultat al neprihănirii în viaţa ta trebuie să alunge orice urmă de ceartă, de nelinişte şi de agitare. Neprihănirea este un rezultat al credinţei. De aceea trebuie să creştem în credinţă ca să putem obţine neprihănirea din abundenţă şi apoi să trăim în pace.

2. Seamănă pacea (Iacov 3:18/b)

Dacă ai din belşug pace şi linişte eşti chemat la a le semăna. Un om liniştit nu se simte confortabil într-un mediu agitat. Totuşi un astfel de om poate fi o sământă de pace pentru cei care se ceartă mereu. Este un exemplu de echilibru şi linişte duhovnicească care vine dintr-o relaţie sănătoasă cu Dumnezeu.  Seamănă pacea într-un moment de pace. Există un moment propice pentru a face pace. Fă pace pe o vreme bună, nu în timpul furtunii! E bine să ai cel mai bun timp pentru a semăna şi cel mai bun pământ: e vorba de un timp şi de o persoană liniştită.

3. Cultivă pacea (Iacov 3:18/c)

Niciodată nu vei culege o roadă bună dacă azi ai făcut pace şi mâine ai stricat pacea făcută ieri. Pacea trebuie întreţinută.   Dacă ai câştigat o mărturie bună, păstreaz-o, cultiv-o!  Viaţa noastră trebuie să fie dominată de pace. Deci a fugi de ceartă, dezbinare şi de lăudăroşenie este primul pas. A căuta înţelepciunea care vine de sus este cel de-al doilea pas pentru a cultiva cât mai bine roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie (Isaia 32:17). Roada neprihănirii este căutată şi de alţi oameni atunci când noi generăm roadă de calitate. Dacă cultivăm neprihănirea trebuie să o cultivăm după standardele Cuvântului lui Dumnezeu.

Fii binecuvântat!