Ce e important ştii?

Romani 8:28 “De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi dupa planul Său.” E important să ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele (şi nicidecum spre răul) celor ce iubesc pe Dumnezeu. Întrebarea e dacă îl iubim pe […]

Nu te lăuda!

1Corinteni 1:30 “Şi voi prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare.” Nimeni nu se poate lăuda cu ceva înaintea lui Dumnezeu, pentru că existenţa noastră e datorată Fiului Său, Isus Cristos. Natura căzută a omului a fost reabilitată prin viaţa Fiului lui Dumnezeu […]

Ce făceau primii creştini la adunare?

Fapte 2:42 “Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni”. Acest mesaj vrea să ne reamintească ce făceau primii creştini când se adunau împreună pentru ca şi noi astăzi să ne cercetăm în lumina Cuvântului şi să vedem dacă stăruim în lucrurile esenţiale pentru zidirea bisericii. Biserica primară avea […]

Cum să propovăduieşti Evanghelia?

1 Tesaloniceni 1:5 “În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt şi cu mare îndrăzneală. Căci ştiţi că din dragoste pentru voi am fost aşa printre voi.” Cu siguranţă predicarea Evangheliei ţine şi de artă, dar ce folos să ai artă în vestire dacă îţi lipseşte […]

Credincios ca în Berea

Fapte 17:11 “Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.” Cercetarea Scripturii înseamnă studiu. Studiul înseamnă atenţie şi timp asupra Cuvântului. Am ajuns la concluzia că adeseori scriu schiţele predicilor […]