Exerciţiile spirituale

Îmi petrec nopţile în exerciţii spirituale, în rugăciune, călătorind în duhul meu în jurul lumii şi pomenind în rugăciune fiecare ţară în faţa lui Dumnezeu.

Richard Wurmbrand “Predici în celula singuratică”

Advertisements

Utilitatea Scripturii

Iacov 4:5 “Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura? Duhul pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine.

Scriptura vorbeşte. Textul ei este însufleţit de Duh Sfânt. El vrea să locuiască în noi, să ne stăpânească, să ne umple. El vrea să fie în controlul vieţii noastre. Adverbul “degeaba” este extrem de dur aici, fiindcă subliniază exact opusul. Scriptura nu vorbeşte degeaba. Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca:

– să înveţe

– să mustre

– să îndrepte

– să dea înţelepciune în neprihănire

” pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” 2Timotei 3:16, 17.

Scriptura a fost scrisă să aducă nădejdea mântuirii.

Romani 15:4 ” Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentruca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. Putem citi cu încredere Cuvântul deoarece ne poate schimba. În ea sunt învăţăturile lui Dumnezeu pentru omul care caută să ajungă în Împărăţia lui Dumnezeu.

Planul pe ziua de azi!

Iacov 4:13-16 “Ascultaţi, acum, voi cari ziceţi: “Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie, şi vom câştiga!” Şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine…

Decizii pentru ziua de mâine PE CARE LE POT LUA AZI:

AZI:

a. aşează-l pe Dumnezeu la temelia planurilor tale ” v 15. Dacă va vrea Domnul…” – fă planuri pornind de la Dumnezeu şi nu de la om

b. alcătuieşte-ţi planurile cu frică de Domnul v 16.  “Orice laudă de felul acesta este rea… – aminteşte-ţi tot timpul cine eşti tu şi cine este Dumnezeu

c. apropie-te de Dumnezeu şi ai grijă să te fereşti de păcat v 17. ” cine ştie să facă bine şi nu face, săvârşeşte un păcat!” – planurile celor răi sunt răsturnate, aşa că plănuieşte să fii plăcut Domnului prin ceea ce întreprinzi.

Împlinitor sau autoînşelător?

IACOV 1:22 “Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.”

În fiecare duminică te întâlneşti la biserică cu cele 2 tipologii de credincioşi: credincioşi cu numele care se înşeală că sunt credincioşi şi credincioşi cu fapta cei care împlinesc Scriptura. A asculta Cuvântul cu credincioşie în casa lui Dumnezeu poate fi un exerciţiu care nu te va schimba cu nimic. Fiecare om care a avut oportunitatea de a ajunge la aminul predicii duminicale are o bază clară pentru a aplica Scriptura. O zi pe săptămână venim la ascultarea teoretică a Cuvântului pentru ca restul zilelor să lucrăm la ascultarea practică. Cine va stărui în Cuvânt “nu ca un ascultător uituc ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui”. (vers. 25)  Când stau cu Cuvântul în faţă citesc sau ascult Legea după care voi fi judecat. Ferice de cel care ascultă de Legea lui Dumnezeu căci a lui este Împărăţia cerurilor dar vai de cel care se înşeală singur prin neaplicarea Cuvântului căci a lui este Iadul veşnic. Dumnezeu să ne ajute să fim împlinitori şi nu autoînşelători.

SECUNDĂ ETERNĂ

Secunda mea bate în suflet cu răcnete aspre iar pieptul îmi arde de înc-o secundă…

Secund parcă-i dorul, secunda răzbate… şi-ntreg viitorul e înc-o secundă.

Adâncă secundă în ea văd milenii de clipe secunde,

Secunda-i atomul istoriei lumii iar ochiul pribeag vag stă să discerne… doar clipe?

Misterele vremii sub cheie le ţine-o secundă, ACUM e timpul secundei eterne

Istoria clipei, secunde adunate-n sertare de praf cu blânde decenii

Uitat în hambar e ceasul genezei la el bate încă o clipă secundă…

Cu plâns trecătorii cu doruri de-o clipă simt tainic că viaţa-i secunda

Nimic n-o doboară ci totul subjugă secunda-i îndrumă să tacă.

Rebelă secundă te blestemă timpul că-l umplii cu anii

Iar omul e prins în secunde; secunda de ieri e secunda de mâine.

Mă-ntreb dacă eu prin viaţa mea toată voi PRINDE ” secunda”.

Tu eşti amintirea ce-n glorii mi-o duc credinţa mea-mi spune că fi-vei

Părtaşă la iadul şi raiul de-apoi iar eu număr vremuri scăldate-n memorii mărunte

Aspir să te văd într-o viaţă secundă să ştiu că trăiesc în sfârşit în divină secundă

Mai nouă, mai vie, mai proaspătă, sfântă, comoara vieţii tu-mi strângi

Căci pieptul îmi bate de dulcea secundă ce are să vină.