“Să nu ai alţi Dumnezei în afară de Mine”

Exod 20:3 Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine înseamnă pentru mine a mă închina doar lui Dumnezeu. Înţeleg despre Dumnezeu că nu vrea să împartă locul cu nimeni. Viaţa mea este de la El, tot ce am este de la El, aşa că eu trebuie să îi dau  închinarea. A mă închina […]

“Să punem mâna pe ţară!”

Numeri 13 Caleb şi Iosua cele două iscoade, ajung în Canaan. Faţă de celelalte iscoade aceştia nu se sperie când îi văd pe uriaşi (copiii lui Anac) şi nu-şi pierd nădejdea. Adeseori în viaţă Dumnezeu îţi scoate în cale uriaşi. Te trimite să iscodeşti teritorii pe care ţi le-a promis ţie (poate o carieră, o […]

Cum să apreciezi mâncarea?

Când eram copil, bunicul mă punea să mulţumesc pentru mâncare înainte de a o mânca. Obiceiul l-am păstrat până azi şi cred că e o binecuvântare. Mă face să apreciez ceea ce am în faţă ca fiind nu numai un merit al bucătarului ci şi al lui Dumnezeu. Exod 16 Exodul 16 ne prezintă cârtirea […]

Trecerea Mării Roşii

Exod 14 Trecerea Mării Roşii îmi dă şansa de a învăţa primele lecţii ale umblării cu Dumnezeu. Realitatea experienţei poporului evreu ne conduce la concluzia că orice credincios care începe să umble cu Dumnezeu alături are parte de înfruntat obstacole. Obstacolele sunt încercări ale credinţei menite să întărească convingerea poporului cu privire la cine este […]

Pericolul împietririi inimii

Exod 7:14-25, 8:1-32 Împietrirea inimii se întâmplă când refuzi repetat chemarea la ascultarea de Dumnezeu deşi ai suficiente minuni înaintea ochilor ca să îl crezi pe cuvânt pe Dumnezeu. Faraon are parte de o impunătoare demostraţie de forţă din partea Domnului şi tot nu se lasă înduplecat să asculte de Moise, trimisul Domnului. Observând atitudinea […]