Binecuvântările nădejdii în Dumnezeu

Plângerile lui Ieremia 3:25-26 “Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută. Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului.” Prima meditaţie a lunii septembrie din anul ăsta e una despre nădejde. De curând am avut această experienţă a nădejdii în Domnul într-un moment în care căzusem în deznădejde şi întristare. […]

De ce atârnă binecuvântarea omului?

Ieremia 17:5-8 5 Aşa vorbeşte Domnul: „Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor şi îşi abate inima de la Domnul! 6 Căci este ca un nenorocit în pustiu şi nu vede venind fericirea; locuieşte în locurile arse ale pustiului, într-un pământ sărat şi fără locuitori. 7 Binecuvântat […]

Bunătățile Domnului

Plâng. 3:22-23 ”Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia Ta este așa de mare! Plângerile lui Ieremia sunt o consecință a neascultării poporului evreu. El plânge cetatea Ierusalimului acum jefuită, doborâtă și arsă. Ar putea cineva privi cu speranță la un loc răvășit? […]

Încrede-te în ce spune Sfânta Scriptură

Ieremia 1:12 „…căci Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc.” Adeseori ne încredem în vorbele celor dragi, într-ale prietenilor sau rudeniilor de aproape, dar cât de greu ne vine să spunem că avem încredere în cuvintele Scripturii. Astăzi vă propun o meditație în sensul întăririi convingerii că tot ce citești dimineața din Biblie are […]

Sfidarea Cuvântului lui Dumnezeu

Ieremia 36:23 “După ce Iehudi a citit trei sau patru foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului, şi a aruncat-o în jăratecul de cărbuni, unde a fost arsă de tot.” 1. Dezinteresul faţă de Cuvânt De câte ori asculţi Cuvântul lui Dumnezeu eşti pus în situaţia de a te conforma (ai şansa de a […]

Iubita lui Dumnezeu

Ieremia 12:7-8 ” Mi-am părăsit casa, şi Mi-am lăsat moştenirea, Mi-am dat pe iubita Mea în mâinile vrăjmaşilor ei. Moştenirea Mea a ajuns pentru Mine ca un leu în pădure, a mugit împotriva Mea; şi de aceea o urăsc”. 1. Dumnezeu iubeşte Dumnezeu şi-a iubit poporul. Israelul era o teocraţie în care regulile erau Tora, […]

Acesta este Dumnezeul meu!

Ieremia 10:6 “Niciunul nu este ca Tine, Doamne! Mare eşti Tu, şi mare este Numele Tău prin puterea Ta”. Dacă vrei să ştii cine este Dumnezeul meu şi cum arată El am să îţi citez câteva versete din Ieremia 10. Mă rog Domnului ca această imagine şi credinţă să o avem toţi despre Domnul Dumnezeu. […]

“Pace, făţarnicule!”

Ieremia 9 Adesea mi s-a întâmplat să mă comport făţarnic. Un exemplu: Ies în oraş, mă întâlnesc cu cineva care mă întreabă: “Ce faci? / Cum eşti?” şi de cele mai multe ori răspund generic “Bine, tu?”. Ei… drept să fiu nu cu toate ocaziile în care am afirmat asta acest “bine” mă definea. Era […]

Lecţiile mustrării

Iarăşi Ieremia…. de această dată capitolul 8. “ei nu vorbesc cum ar trebui…” a fost un ciot de verset din acest capitol care m-a mustrat pentru că am încheiat o conversaţie la telefon pe un ton nepotrivit cu cineva… După ce am închis telefonul ceva în mine clocotea că nu a fost bine. Normal simţeam […]

Ce cauţi la biserică?

Ieremia 7:1 Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului: 2 „Şezi la poarta Casei Domnului, vesteşte acolo cuvântul acesta şi spune: „Ascultaţi cuvântul Domnului, toţi bărbaţii lui Iuda care intraţi pe aceste porţi ca să vă închinaţi înaintea Domnului! 3 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Îndreptaţi-vă căile şi faptele, şi vă voi lăsa […]