Cheamă-Mă în ziua necazului!

Psalmul 50:15 „Cheamă-Mă în ziua necazului, și Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!” Cunoscut ca numărul de telefon al lui Dumnezeu, acest verset ne aduce aminte de disponibilitatea lui Dumnezeu de a ne fi alături în ziua necazului. Cine ar putea știi cum să ne scoată din necaz dacă nu cel care […]

Recunoaște-L pe Domnul în spatele binecuvântărilor!

1 Împărați 10:9 „Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul tău, care a binevoit să te pună pe scaunul de domnie al lui Israel! Pentru că Domnul iubește pentru totdeauna pe Israel, de aceea te-a pus împărat, ca să judeci și să faci dreptate.” Când lucrurile merg bine pentru tine, pot cei din jurul tău să recunoască […]

Dumnezeu este nelipsit!

Psalmul 46:1 „Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi.” De multe ori cântăm și citim acest verset în gând. Adeseori îl spunem altora, dar ce ne facem când trecem noi prin nevoi? Cine ne aduce aminte că El este sprijin și ajutor când noi suntem cei care avem […]

Ziua cea mare!

Matei 28:1 „La sfârșitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze spre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalina și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.” Graba cu care mergeau femeile la mormânt îmi sugerează dorința lor de a împlini o datorie sfântă: datoria slujirii lui Hristos până la capăt. Hristos ne-a slujit până la […]