Vegherea

Marcu 13:33 ” Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă; căci nu ştiţi când va veni vremea aceea.”

Poate nici într-un alt loc nu îl vedem pe Isus vorbind aşa de mult de importanţa vegherii. Dar ce veghere? Vegherea în vederea pregătirii noastre de a ne întâlni cu Isus la sfârşitul vremurilor. Vegherea este atât de bine legată de rugăciune încât ai impresia că este acelaşi lucru. De fapt nu avem cum să veghem dacă nu ne rugăm. Rugăciunea continuă este vegherea. Încredinţarea continuă este veghere. Ca să fim mereu pregătiţi trebuie să ne disciplinăm timpul de veghere: nu din 2 în 3 zile, nu 2 zile da 1 nu, ci zilnic veghem şi observăm şi notăm apropierea noastră de Domnul.

Fiţi binecuvântaţi! Vegheaţi!

Advertisements