Cum îți vei ținea curată cărarea?

Ps. 119:9 „Cum își va ținea tânărul curată cărarea? – Îndreptându-se după Cuvântul Tău. Cea mai fascinantă întrebare a tinerilor este legată de cum se întâmplă ceva. La școală copiii sunt interesați de aflarea răspunsurilor la cât mai multe întrebări. Profesorul oferă de cele mai multe ori explicațiile lămuritoare care îl fac pe copil să […]

Incotro?

Ps. 109:4 „… dar eu alerg la rugăciune.” Cel mai greu sport pentru unii creștini nu este șahul, fotbalul, lucrul la serviciu, mișcarea zilnică în beneficiul supraviețuirii trupești, ci este rugăciunea. David ne spune că în timpul celor mai mari prigoane din viața sa a fost salvat fiindcă alerga la rugăciune. Dezorientarea apare când nu […]

Rugăciunea biruie sfaturile rele

2 Samuel 17:14 Absalom și toți oamenii lui Israel au zis: Sfatul lui Hușai, Architul, este mai bun decât sfatul lui Ahitofel. Dar Domnul hotărâse să nimicească bunul sfat al lui Ahitofel, ca să aducă nenorocirea peste Absalom. Cum? Dumnezeu nimicește ceva bun? Nu, niciodată. Ceea ce se întâmplă în acest verset m-a pus pe […]

Glasul Domnului

Ps 29:4 „Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț.” Dimineață meditam împreună cu câțiva prieteni dragi la psalmul 29… Realizăm că stăm în fața unui psalm de onorare a puterii divine… dar variantele curg… 1. Domnul binecuvintează pe poporul Său cu pace. Știți după ce întreg psalmul „tună și fulgeră” când I se aude […]

Ce-mi dai să te ajut?

Psalmul 50:13-17 Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri, și împlinește-ți juruințele făcute Celui Prea Înalt. Cheamă-Mă în ziua necazului, și Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi! Dumnezeul zice însă celui rău: „Ce tot înșiri tu legile Mele, și ai în gură legământul Meu, când tu urășți mustrările, și arunci cuvintele Mele înapoia […]

Cum să fii mărturie acasă?

Psalmul 101:2 ”Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine? Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele.” Cât de mult contează spiritualitatea ta acasă? Nimeni nu te cunoaște mai bine din punct de vedere uman ca și cei din casa ta. Dacă se uită la tine […]