Voia lui Dumnezeu pentru tineri

1Petru 5: 5 Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.” 6 Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. 7 Şi aruncaţi […]

Puterea mărturiei creştine

1Petru 4:1-19  vers 3. Ajunge, în adevăr, că în trecut aţi făcut voia neamurilor şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în slujiri idoleşti neîngăduite. 4 De aceea se miră ei că nu alergaţi împreună cu ei la acelaşi potop de desfrâu şi vă batjocoresc. 5 Dar au […]

Purtarea în Cristos

1 Petru 3:15-17 15 Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă,16 având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în […]

Purtarea lui

1Petru 3:7 Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. 1. Soţul plăcut Domnului se poartă cu înţelepciune cu nevasta lui Prima remarcă pentru purtarea soţului […]

Purtarea ei

1Petru 3:1-6 1 Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, 2 când vă vor vedea felul vostru de trai: curat şi în temere. 3 Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, […]

Cum să te lupţi cu firea pământească?

1Petru 2:11 “Preaiubiţilor vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele firii pământeşti care se războiesc cu sufletul.” 1. Ascultă sfaturile venite din partea Domnului Petru îi numeşte pe cei care îşi trăiesc mărturia de creştini departe de ţara lor “oameni preaiubiţi”, încercând să le inoculeze ideea că deşi sunt […]

Sunt piatră vie?

1Petru 1:5 “Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Cristos.” Mă gândeam ce să găsesc în acest verset. Stând puţin asupra contextului şi asupra vecinătăţii acestuia am înţeles că eu sunt practic asemuit cu o […]

De la nou-născut la frate şi soră în Domnul

1Petru 2:2 “şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire… Sunt unele momente în biserică în care mai vezi fraţi şi surori dormind fără ruşine. Mă uit cu drag la cei în vârstă care datorită muncii câmpului şi vârstei problematice ajung cu […]