Upss … purtarea!

1 Petru 1:15-17 Petru vorbeşte aici despre purtare (behavior). Fiţi sfinţi în purtare. Adică în modul de viaţă să te separi de păcat (vers. 15). În versetul 17 spune să ne purtăm cu frică în timpul pribegiei noastre; E foarte importantă lecţia versetului 17. Petru ar putea spune practic că din moment ce chemăm ca […]

Se poate sfânt şi… mai sfânt?

1Petru 1:14-25 1. Incipitul sfinţeniei (vers. 14) A fi sfânt nu cred că este la îndemâna oricui. A te separa de păcat, nu este firesc, ci firesc este să cazi în păcat. Sfinţenia începe la nivelul urechii. “Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele, pe care le aveaţi altădată…” Ascultarea de Dumnezeu […]

Urmărim sfinţenia

1Petru 1:15-16 Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”. vers. 15 Sfânt, pentru că Dumnezeu este sfânt!Trebuie să urmărim sfinţenia pentru că Cel care ne-a chemat (ne-a ales) este sfânt. Sfinţenia în acest sens este dorinţa de […]

Unii muncesc, alţii… trăiesc prin har

1Petru1:10-13 Proorocii… care au proorocit… cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Cristos, care era în ei…. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, CI PENTRU VOI spuneau ei aceste lucruri… Am trunchiat puţin aceste versete dar am vrut să evidenţiez munca enormă depusă de prooroci. Noi […]