Disciplina timpului de închinare

2 Cronici 36:21 “… ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia; până ce ţara şi-a ţinut Sabatele ei şi s-a odihnit tot timpul cât a fost pustiită, până la împlinirea celor şaptezeci de ani.” Sfârşitul cărţii 2 Cronici prezintă declinul total al poporului evreu, seminţia lui Iuda, dus în captivitatea babiloniană. […]