Disciplina timpului de închinare

2 Cronici 36:21 “… ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia; până ce ţara şi-a ţinut Sabatele ei şi s-a odihnit tot timpul cât a fost pustiită, până la împlinirea celor şaptezeci de ani.”

Sfârşitul cărţii 2 Cronici prezintă declinul total al poporului evreu, seminţia lui Iuda, dus în captivitatea babiloniană. Lucrul acesta s-a întâmplat pentru că poporul lui Dumnezeu a neglijat şi necinstit poruncile lui Dumnezeu. 70 de ani de robie pentru fiecare An Sabatic necinstit pe durata a 490 de ani. Pedeapsa lui Dumnezeu este direct proporţională cu neascultarea poporului. Mulţi s-au plâns de asprimea pedepsei, dar Dumnezeu nu dă decât ceea ce meritau evreii din pricina neascultării. Pedeapsa a fost profeţită, dar şi scăparea a fost profeţită. Cir a fost persanul de care s-a folosit Dumnezeu pentru a-şi împlini cuvântul rostit prin Ieremia.

“până ce ţara şi-a ţinut Sabatele ei”… este expresia cheie aici. Vedeți, Dumnezeu are o remarcă importantă prin care se explică de ce a lăsat ca poporul Său să fie luat în robie. Neascultarea şi nesocotirea Sabatului, a anului Sabatic, a Zilei de odihnă şi a timpului pe care Dumnezeu l-a lăsat ca să fie al Său. Timpul nu este al nostru. Dacă noi vom nesocoti întâi ziua de odihnă, apoi Sărbătorile Domnului, să nu ne aşteptăm la binecuvântări. Cine nu respectă Cuvântul şi Legea Domnului, va deveni robul propriei nesăbuiri.

Prioritatea vieţii noastre trebuie să fie Cristos. Prima zi a săptămânii e Duminica, deci putem începe săptămâna cu închinare. Ţine Sabatul, Ziua de odihnă, nu lăsa mânia lui Dumnezeu să se aprindă peste tine din cauza nesocotirii acestei zile. Binecuvântările atârnă de locul pe care îl ocupă Dumnezeu în viaţa ta.

Fii binecuvântat!

 

 

Advertisements