Zi și noapte în rugăciune

Neemia 1:6-7 „…ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul Tău acum, zi și noapte, pentru robii Tăi copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva Ta; căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Te-am supărat și n-am păzit poruncile Tale…” Adeseori mă întreb cât să mă mai rog pentru […]

Rugăciunea lui Neemia (2) – smerirea

Neemia 1:6 „Să ia aminte urechea Ta și ochii să-Ți fie deschiși: ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum, zi și noapte…” Dragii mei, nu știu când te-ai rugat firbinte pentru ceva sau cineva dar, dacă ai făcut-o deja, primește această nouă lecție din viața de rugăciune a lui Neemia. Acesta continuă în […]

Rugăciunea lui Neemia

Neemia 1:5 „Doamne, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul Tău și ești plin de îndurare față de ceice Te iubesc și păzesc poruncile Tale!”… Ce introducere pentru o rugăciune!!! Autoritatea supremă pentru Neemia era Dumnezeu. Cine era Neemia? Era un evreu, paharnic al împăratului Artarxerxe, împărat al babilonienilor. Când află de […]

Smerirea lui Manase

2 Cronici 33:18-19 „Celelalte fapte ale lui Manase, rugăciunea lui către Dumnezeul lui, și cuvintele proorocilor, cari i-au vorbit în Numele Domnului, Dumnezeului lui Israel, sunt scrise în faptele împăraților lui Israel. Rugăciunea lui și felul în care l-a ascultat Dumnezeu, păcatele și nelegiuirile lui, locurile unde a zidit înălțimi și a înălțat idoli Astarteei […]

Sprijin sau chin?

2 Cronici 16:9 „Căci Domnul Își întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijinească pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, căci de acum vei avea războaie.” Dragii mei, textul acesta ne arată un crâmpei din ceea ce poate face Dumnezeu cu un om care […]

E importantă constanța în slujire?

1 Cronici 9:26-27 „Căci aceste patru căpetenii ale ușierilor, acești Leviți, erau totdeauna în slujbă, și mai aveau privegherea  asupra odăițelor și vistieriilor Casei lui Dumnezeu; petreceau noaptea în jurul Casei lui Dumnezeu, a cărei pază o aveau, și pe care trebuiau să o deschidă în fiecare dimineață.” Citeam dimineața aceasta despre slujbele leviților la […]