Oare Dumnezeu vorbeşte mult?

1Petru 1:5 a Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă… Un gând pentru astăzi foarte încurajator este să ştii că eşti păzit de puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu nu sunt îngeri, dar prin ei putem să o observăm. Exemplele de pe paginile Vechiului Testament atestă că Dumnezeu adeseori şi-a arătat puterea prin […]

Beneficiile îndurării lui Dumnezeu

1Petru 1:3-4 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie şi la o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi. Lui Dumnezeu îi face plăcere […]