Manechinul lui Dumnezeu

Coloseni 3:12 ” Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţă, cu îndelungă răbdare.” Într-o vreme la mine acasă mergea pe post un program de modă: m-am şocat privind la felul în care manechinele zâmbeau platonic îmbrăcate în “dezbrăcăminte”, […]

Pocăit fără etichetă

Coloseni 3:11 “Aici nu mai este nici Grec, nici Iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici Barbar, nici Schit, nici rob, nici slobod, ci Cristos este totul şi în toţi.” Am auzit de multe ori expresii de genu: ăsta-i ţigan ai grijă, ăsta-i pocăit până te fură! sau ăsta-i un pocăit ungur naţionalist, te-nţelegi […]

Haină nouă sau second hand?

Coloseni 3:9-10 “Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.” Nu sunt împotriva purtării hainelor second hand. Nu e nici un păcat să îmbraci o haină care a mai […]

Singura crimă permisă

Coloseni 3:5-8 5 De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli. 6 Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. 7 Din numărul lor eraţi şi voi odinioară, când trăiaţi în aceste păcate. 8 Dar acum lăsaţi-vă de […]

Tu la ce te gândeşti?

Coloseni 3:1-2 Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 1. Să umblăm după lucrurile de sus. Odată ce omul este născut din nou, el înţelege că toate comorile sale sunt ascunse în […]

Îndrăzneşte să fii diferit!

Coloseni 2:16-23 16 Nimeni, dar, să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat, 17 care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos… 1. De la tradiţii şi obiceiuri… […]

Învierea condiţionată

Coloseni 2:13 “Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile.” 1. Mort în păcate? Versetul are o notă de întărire, “pe voi”, adică “pentru voi”, sau “pe voi care nu meritaţi deloc acest favor”, […]

“Bisturiul” lui Cristos

Coloseni 2:11-12 “În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur, făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti, fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat […]

Cel mai “mare” gol din istorie

Coloseni 2:9 “Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.” 1. Cristos este imaginea plinătăţii dumnezeirii. În Coloseni 1:19 se spune că Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El (în Cristos). Mă gândesc oare ce înseamnă plinătate. Eu am interpretat astfel: Cele mai bune informaţii despre dumnezeire, cele mai multe detalii despre […]