Jugul lumii vs jugul lui Hristos

Matei 11:29-30 “Luati jugul Meu asupra voastra, si invatati de la Mine caci Eu sunt bland si smerit cu inima; si veti gasi odihna pentru sufletele voastre. Caci jugul Meu este bun si sarcina este usoara.” Fiecare om trage la un jug. Fie ca este jugul banilor fie ca e jugul profesional, al placerilor de […]

Disciplina timpului de închinare

2 Cronici 36:21 “… ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia; până ce ţara şi-a ţinut Sabatele ei şi s-a odihnit tot timpul cât a fost pustiită, până la împlinirea celor şaptezeci de ani.” Sfârşitul cărţii 2 Cronici prezintă declinul total al poporului evreu, seminţia lui Iuda, dus în captivitatea babiloniană. […]

Pentru cine caută siguranţa

Psalmul 21:1 “Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică, pe care i-o dai Tu. Şi cum îl umple de veselie ajutorul Tău! Cât scriu meditaţia asta afară e furtună. Nu-i aşa că nu conştientizăm de câte ori ne ocroteşte Dumnezeu când afară e furtună? De câte ori aţi condus pe ceaţă, pe drum alunecos, pe […]

Arată-ţi pricipiile când munceşti!

Matei 20:15 “Ia-ţi ce ţi se cuvine, şi pleacă. Eu vreau să plătesc şi acestuia din urmă ca şi ţie.” Pilda lucrătorilor viei e o pildă bună de citit în mediile de lucru în echipă. Nu ştiu vouă, dar mie în ultima vreme îmi place să muncesc singur. Nu că nu pot sau nu mai […]

Arta Mângâietorului

Ioan 14:26 “Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” Unii spun că trăim Era Duhului Sfânt. Dacă e să ne luăm după felul în care sunt derulate evenimentele Scripturii le putem da dreptate […]

Râul de apă vie al Bibliei

Ioan 7:38 “Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Dragi cititori, Cristos a venit pe pământ în trup pentru o vreme. Da, El a fost cu Tatăl la facerea lumii, a văzut căderea omului şi a răspuns cu jertfă la răscumpărarea creaţiei lui Dumnezeu. Iar acum, […]

Nu umbla după slava omenească

Ioan 5:41 “Eu nu umblu după slava care vine de la oameni!” Dragi cititori, meditaţia de azi are un mesaj dificil. Să nu căutăm să fim lăudaţi de oameni pentru ceea ce facem ci să căutăm să fim pe placul lui Dumnezeu. Isus Cristos a căutat să fie pe plac Tatălui ceresc, învăţătura Lui n-a […]

De ce a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ?

Ioan 3:17 “Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.” Ceea ce putem cu toţii vedea în acest verset este faptul că dreptul la mântuire a originat în Dumnezeu. Dumnezeu, în adevăr, a trimis pe Fiul Său în lume cu un […]