Bunătățile Domnului

Plâng. 3:22-23 ”Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia Ta este așa de mare! Plângerile lui Ieremia sunt o consecință a neascultării poporului evreu. El plânge cetatea Ierusalimului acum jefuită, doborâtă și arsă. Ar putea cineva privi cu speranță la un loc răvășit? […]

Ochii Domnului și ochii omului

Habacuc 1:13 „Ochii Tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul, și nu poți să privești nelegiuirea! Cum ai putea Tu privi pe cei mișei, și să taci, când cel rău manâncă pe cel mai neprihănit decât el?” Dragii mei, proorocul Habacuc profețește într-un moment al pedepsei în desfășurare asupra celor din […]

Încrede-te în ce spune Sfânta Scriptură

Ieremia 1:12 „…căci Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc.” Adeseori ne încredem în vorbele celor dragi, într-ale prietenilor sau rudeniilor de aproape, dar cât de greu ne vine să spunem că avem încredere în cuvintele Scripturii. Astăzi vă propun o meditație în sensul întăririi convingerii că tot ce citești dimineața din Biblie are […]