Bunătățile Domnului

Plâng. 3:22-23 ”Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia Ta este așa de mare!

Plângerile lui Ieremia sunt o consecință a neascultării poporului evreu. El plânge cetatea Ierusalimului acum jefuită, doborâtă și arsă. Ar putea cineva privi cu speranță la un loc răvășit? Ieremia plânge cu amar dar nu contestă calitatea atributelor lui Dumnezeu. Meditația de azi este următoarea: privește din necazul și suferința împrejurării către Dumnezeul care rămâne bun! 

Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit! Fie ca acest adevăr să ne umple viața când stăm cerem ceva cu ardoare Domnului! Cu cine e Bun Domnul? Răspuns: cu cine nădăjduiește în El (versetul 25). 

Dacă în această dimineață te-ai trezit lipsit, necăjit, în vreo nevoie specială nu uita că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit! Apelează la ele căci sunt disponibile tuturor acelora care nădăjduiesc în Domnul! Fiecare dimineață ne prezintă o nouă fațetă a bunătății lui Dumnezeu față de noi. Recunoaște-o în rugăciune, cere-o cu ardoare și trăiește nădăjduind fiindcă te bucuri de ea mereu.

Fii binecuvântat!

Advertisements

Ochii Domnului și ochii omului

Habacuc 1:13 „Ochii Tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul, și nu poți să privești nelegiuirea! Cum ai putea Tu privi pe cei mișei, și să taci, când cel rău manâncă pe cel mai neprihănit decât el?”

Dragii mei, proorocul Habacuc profețește într-un moment al pedepsei în desfășurare asupra celor din Iuda, stârnită prin caldeeni. Totul a fost îngăduit de Dumnezeu. Nelegiuirile poporului lui Dumnezeu au atins atunci cote alarmante iar aceste fărădelegi au umplut paharul îndurării Sale. Pedeapsa a fost dată prin năvălirea caldeenilor și înrobirea iudeilor.

Să nu credem că păcătuind mereu și neprimind imediat plata pentru păcatele noastre vom scăpa nevăzuți și nepedepșiți la un moment dat. Iuda a abandonat prorociile Domnului și a nesocotit vremea pocăinței. Trebuie să recunoaștem azi cine este Dumnezeu în confruntarea cu păcatul. Nu există nicio compatibilitate între Domnul și păcat. Ochii Domnului se întorc de la toți cei care fac răul pentru că „ochii Domnului sunt așa de curați că nu pot să vadă răul”. 

Gândul pe care îl am azi este să urăsc păcatul și să-mi întorc privirile spre Domnul și nu spre păcat. Ochii Domnului sunt curați, dar ochii tăi? Tu cu ce îți hrănești privirea? Psalmul 119:148 spune „O iau înaintea străjilor de noapte, și deschid ochii, ca să mă gândesc adânc la Cuvântul Tău. Fie ca ochii noștri să caute să aibă curăția ochilor Domnului. 

Fiți binecuvântați?

Încrede-te în ce spune Sfânta Scriptură

Ieremia 1:12 „…căci Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc.”

Adeseori ne încredem în vorbele celor dragi, într-ale prietenilor sau rudeniilor de aproape, dar cât de greu ne vine să spunem că avem încredere în cuvintele Scripturii. Astăzi vă propun o meditație în sensul întăririi convingerii că tot ce citești dimineața din Biblie are valoare transformațională.

1. Descoperă că El încă veghează!

Observă ce-i spune Dumnezeu lui Ieremia când îl cheamă în lucrare: Eu veghez… Dumnezeu este mereu de veghe în Univers. Nimic nu-i scapă. Tot ce se întâmplă este îngăduit de El. Mai ai încredere că El este în control în viața ta? Nimic nu-i scapă lui Dumnezeu. Nicio naștere, niciun neajuns, niciun om aflat în nevoie, totul este gol și descoperit. Vegherea lui Dumnezeu se face după Cuvânt! Nici un cuvânt rostit de Dumnezeu nu e lipsit de putere. De aceea te invit să îl privești pe Dumnezeu ca și un Veghetor desăvârșit! El nu uită și nu doarme când e vorba să își împlinească promisiunile față de tine!

2. Descoperă că El încă lucrează!

Împlinirea Cuvântului reprezintă o preocupare majoră a lui Dumnezeu. Veghez… ca să-l împlinesc. Această asiduă împlinire minuțioasă mă învață credincioșia lui Dumnezeu față de ce a spus. Asigură-ți credința privind Scriptura ca adevăr absolut! Cristos și-a dat viața pentru ca omul să fie din nou restaurat prin credință și pocăință (Acesta este planul lărgit al lui Dumnezeu). Toată preocuparea lui Dumnezeu este aducerea laolaltă a planului de mântuire în Cristos, fiul Său. Toate promisiunile din Scriptură se vor împlini pentru că El lucrează ca să împlinească Cuvântul. Să fii sigur că timpul nu trece degeaba niciodată! E timpul îndurării lui Dumnezeu pentru ca planul Său să se împlinească întru totul și cu viața ta, și cu a mea și cu întregii omeniri. Poate că acest timp al împlinirii este o binecuvântare pentru tine, în sensul că mai ai șansa de ați îndrepta viața în lumina Scripturii… El să lucreze în acest sens în viața fiecăruia dintre cei care citesc Scriptura.

Fii binecuvântat!