Sfidarea Cuvântului lui Dumnezeu

Ieremia 36:23 “După ce Iehudi a citit trei sau patru foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului, şi a aruncat-o în jăratecul de cărbuni, unde a fost arsă de tot.” 1. Dezinteresul faţă de Cuvânt De câte ori asculţi Cuvântul lui Dumnezeu eşti pus în situaţia de a te conforma (ai şansa de a […]

Drumul spre munte începe din vale

Exod 33:11 Domnul vorbea cu Moise faţă în faţă, cum vorbeşte un om cu prietenul lui…” ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Exod 2:1 ” Un om din  casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi” … Exod 6:20 ” Amram a luat de nevastă pe mătuşă-sa Iochebed; şi ea i-a născut pe Aaron şi pe […]

Autocaracterizarea perfectă a Perfectului

Exod.34:5-7 Domnul S-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el şi a rostit Numele Domnului. Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, […]

Nu plec fără Dumnezeu

Exod 33:15 “Moise i-a zis: Dacă nu mergi Tu însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici.” Moise a stat cu poporul la Muntele Sinai pentru a primi toate legile şi poruncile din partea Domnului. După o şedere îmdelungată, Moise aşa de mult se obişnuise cu muntele, cu prezenţa lui Dumnezeu, cu conversaţia […]

Tragerea de inimă

Exod 35:5 “Luaţi din ce aveţi să aduceţi un prinos Domnului. Fiecare să aducă prinos Domnului ce-l lasă inima: aur, argint şi aramă.” Acest pasaj scriptural ne pune în faţa unei probleme actuale. Credincioşii suferă de lipsă de tragere de inimă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Când mă gândesc la cum s-a renovat biserica din care […]

Momentul ideal al rugăciunii

Vă spuneam că voi avea câteva meditaţii din cartea Exod. Nu ştiu cum vi se pare vouă această carte vechi-testamentală însă doresc să vă spun că pe mine mă fascinează; mă fascinează revelaţia lui Dumnezeu îndeosebi în ea şi persoana lui Moise pe care eu îl consider Omul unicat al rugăciunii. Citeam azi din Exod […]

Despre tinereţea lui Eminescu

Mihai Eminescu pare să fii avut o foame după lectură incredibilă. Din articolul de mai jos am descoperit că Eminescu era Omul lectură. În ultimele zile am fost nevoit să răsfoiesc presă veche, aşa că mi-a căzut în mână un articol din anul 1900 al revistei Familia “Din juneţea lui Eminescu”. Iată ce scria pe […]

Arzi după Dumnezeu?

Pentru a-ţi dezvolta un timp regulat de părtăşie, trebuie să vrei cu adevărat lucrul acesta. Mulţi oameni se plâng că nu au timp. Dar, dacă ar fi sinceri cu ei înşişi, şi-ar da seama că îşi fac timp pentru lucrurile de care le pasă într-adevăr. Dacă vrei cu adevărat să petreci timp în rugăciune, renunţă […]

Lucrează cu măiestrie!

Exod 26:1 “Cortul să-l faci din zece covoare de in subţire răsucit, şi din materii vopsite în albastru şi cărmiziu; pe el să faci heruvimi lucraţi cu măiestrie.” DEX-ul defineşte măiestria ca pricepere, iscusinţă deosebită; măiestria înseamnă talent, dibăcie sau artă; Când Dumnezeu îi porunceşte lui Moise să facă cortul întâlnirii, scopul era să locuiască […]