Creştinul în starea de păcat

“Rătăcind prin pustiul acestei lumi, am dat peste o văgăună. Acolo am adormit şi am visat că am văzut undeva un om îmbrăcat în haine zdrenţăroase şi murdare (Is. 64:5-6; Mt. 22:11; 12, 13; Col. 3: 9-10), care îşi părăsise casa (Lc. 9:62; 14:26-27; Mc. 8:34) şi stătea în picioare (Mt 24:24; 25:1-13; Ef. 5:14; […]

Nădejdea: între cer, pământ şi inimă

Coloseni 1:27/b ” …Cristos în voi, nădejdea slavei”. Privind la capitolul 1 văd aceste două cuvinte cheie: Cristos şi nădejde. Ce se spune despre unul şi despre celălalt? Este nădejdea co-dependentă de existenţa lui Cristos? La lucrul acesta meditez şi vreau să mă asigur că fără Cristos nu este nădejde. 1. Nădejdea care ne aşteaptă […]

Cristos în mine, speranţa gloriei

Coloseni 1:26-27 “Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Cristos în voi, nădejdea slavei.” Secretul unei vieţi fericite poate fi devăluit prin acest verset: atunci când Cristos […]

Chemat să suferi pentru Evanghelie

Coloseni 1:23 ” Mă bucur acum în suferinţele mele pentru voi; şi în trupul meu, împlinesc ce lipseşte suferinţelor lui Cristos, pentru trupul Lui, care este Biserica.” Pavel stă închis şi saltă de bucurie pentru este acolo din pricina mărturisirii Evangheliei. În 2 Cor.7:4 Pavel mărturiseşte din nou, că “îmi saltă inima de bucurie în […]

Chemat să te încrezi în Evanghelie

Coloseni 1:23 negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. 1. Întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă Când ne vom înfăţişa în faţa scaunului […]

Cristos – Împăciuitorul

Coloseni 1: 20-22 şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă […]

Cristos – Capul trupului şi al Bisericii

Coloseni 1:18 “El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.” 1. Hristos este Capul oricărui bărbat (1 Corinteni 11:3) În ce priveşte făptura umană, Cristos nu numai că este primul din toată zidirea dar El este cel mai mare. “El […]

Cristos – motorul tuturor lucrurilor

Coloseni 1:17 “El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.” Pentru înţelegerea acestui verset trebuie să ne uităm în alte câteva texte paralele. 1. La început era Cuvântul = Şi Cuvântul S-a făcut trup (Ioan 1:1,14) Versetul nostru spune că prin Isus Cristos se ţin toate lucrurile. Pentru că El […]

Cristos – motivul tuturor lucrurilor

Coloseni 1:16 ” Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. 1.Prin El Când este ziua cuiva încerci să-i dai ceva frumos ceva […]

Cristos- modelul lui Dumnezeu Tatăl

Coloseni 1:15 “El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea.” Cristos ne prezintă o întruchipare spirituală a ceea ce este Tatăl ceresc. Şi noi am fost făcuţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, dar Isus Cristos a fost “cel întâi născut din toată zidirea”. 1. Isus = Lumina Evangheliei= chipul lui […]