Cum să fugi de prieteniile rele?

Psalmul 26:4-5 „Nu șed împreună cu oamenii mincinoși, și nu merg împreună cu oamenii vicleni. Urăsc adunarea celor ce fac răul și nu stau împreună cu cei răi.” Dumnezeu este sfânt. Mereu m-am întrebat de ce Dumnezeu ne avertizează cu privire la cei răi. Cine sunt cei de care trebuie să ne ferim? Aceștia sunt […]

Norul călăuzirii lui Dumnezeu pentru cei care caută cerul senin!

Numeri 9:18 „Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului; tăbărau atâta vreme cât rămânea norul deasupra cortului.” Acești copii ai lui Israel au avut o călăuzire extraordinară în nor. Ei au recunoscut că norul este prezența lui Dumnezeu. În cartea Exod în capitolul 13:21-22 se spune că „Domnul mergea înaintea […]

Cum arată Isus în ochii unui orb?

Uneori imnurile creștine ascund detalii imprezibile, dar cele mai multe sunt cântate pentru că au un conținut puternic ancorat în viața Domnului Isus Hristos. Noi ne trăim viața după modelul Său și așteptăm să ne întâlnim cu El la sfârșitul vieților noastre. Iată o cântare care poate să va atingă sufletul, scrisă de o compozitoare […]

Predica amuțită

Psalmul 19:1-5 Cerurile spun slava lui Dumnezeu, și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El. Și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit: dar răsunetul lor străbate tot pământul, și glasul lor merge până la marginile lumii. Azi […]