Stăruinţa în rugăciune

Coloseni 4:2 Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri. 1. Te mai rogi cu stăruinţă pentru ceva/cineva? Stăruinţa este acea calitate a omului lui Dumnezeu care ştie că dacă cere cere după voia lui Dumnezeu şi cere din toată inima un lucru acesta i se poate da. A ruga stăruitor = a insista asupra […]

Cum ar face Isus în locul meu?

Coloseni 3:23-25 23 Orice faceţi să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, 24 ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiţi Domnului Hristos. 25 Căci cine umblă cu strâmbătate îşi va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o; şi nu se are în […]

Familia ideală sau familia normală?

Coloseni 3:18-22 18 Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, cum se cuvine în Domnul. 19 Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele şi nu ţineţi necaz pe ele. 20 Copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. 21 Părinţilor, nu întărâtaţi pe copiii voştri, ca să nu-şi piardă nădejdea. 22 Robilor, ascultaţi în toate lucrurile […]

“Fast”-food pentru pocăiţi

Coloseni 3:16 “Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.” 1. Cum să locuiască Cuvântul în mine? “din belşug.” (pe săturate) Singurul lucru de care nu te poţi […]

Stăpâna inimii mele

Coloseni 3:15 “Pacea lui Cristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători.” Îmi permit să fac o mică alegorie cu acest verset: Cetatea Trupul lui Cristos = Biserica, locuitorii din Trupul lui Cristos = cei mântuiţi deveniţi mădulare în acest trup, Stăpâna inimii […]

Cureaua dragostei

Coloseni 3:14 “Dar mai pe sus de toate acestea îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.” 1. Dragostea leagă Cei care pierd din vedere dragostea uită că ea funcţionează ca o “legătură”. Ea trebuie să lege toate celelalte atribute spirituale. Datorită ei continuăm să avem inima plină de bunătate, smerenie, îndelungă răbdare. Fără dragoste le-am […]

Manechinul lui Dumnezeu

Coloseni 3:12 ” Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţă, cu îndelungă răbdare.” Într-o vreme la mine acasă mergea pe post un program de modă: m-am şocat privind la felul în care manechinele zâmbeau platonic îmbrăcate în “dezbrăcăminte”, […]

Pocăit fără etichetă

Coloseni 3:11 “Aici nu mai este nici Grec, nici Iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici Barbar, nici Schit, nici rob, nici slobod, ci Cristos este totul şi în toţi.” Am auzit de multe ori expresii de genu: ăsta-i ţigan ai grijă, ăsta-i pocăit până te fură! sau ăsta-i un pocăit ungur naţionalist, te-nţelegi […]

Haină nouă sau second hand?

Coloseni 3:9-10 “Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.” Nu sunt împotriva purtării hainelor second hand. Nu e nici un păcat să îmbraci o haină care a mai […]

Singura crimă permisă

Coloseni 3:5-8 5 De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli. 6 Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. 7 Din numărul lor eraţi şi voi odinioară, când trăiaţi în aceste păcate. 8 Dar acum lăsaţi-vă de […]