Cum să fugi de prieteniile rele?

Psalmul 26:4-5 „Nu șed împreună cu oamenii mincinoși, și nu merg împreună cu oamenii vicleni. Urăsc adunarea celor ce fac răul și nu stau împreună cu cei răi.”

Dumnezeu este sfânt. Mereu m-am întrebat de ce Dumnezeu ne avertizează cu privire la cei răi.

Cine sunt cei de care trebuie să ne ferim? Aceștia sunt „oamenii mincinoși”, „oamenii vicleni”, oamenii care fac răul (răuvoitori/răufăcători).

Psalmistul spune că tovărășia lor este o cursă pentru cel neprihănit, de aceea lumina care este în noi se stinge în momentul întovărășirii. Practic cum putem fii noi o lumină pentru cei răi dacă nu ne adunăm cu ei? Simplu: spunând păcatului lor pe nume. Niciodată nu va fi greu să luminezi dacă te obișnuiești să mărturisești adevărul din start. Nu ascunde că ești copil de Dumnezeu de la bun început.  Cuvântul lui Dumnezeu ne spune ce este rău și ce este bine. Însuși Duhul lui Dumnezeu ne adeverește care relații sunt sănătoase pentru noi și care nu.

Observați progresia păcatului legăturii cu păcătoșii:

1. Nu șed… nu merg… urăsc… nu stau împreună cu!

Cât de categoric trebuie să fie principiul tău cu privire la tovărășia rea? Foarte categoric și extrem de răspicat! Noi trebuie să fim o lumină pentru ei încă de la început. Complacerea în relații păcătoase, cu prieteni care trăiesc în lucruri murdare (droguri, furt, filme murdare, înjurături, glume de prost gust, beții, bârfe, necurății, și altele) nu ne duc decât în a stinge lumina care este în noi. Pata care se pune pe noi mergând împreună cu cei răi, chiar dacă s-a pus în condiții de împotrivire față de păcat nu va putea fi ștearsă o viață întreagă, căci la un moment dat va creea o umbră înaintea celor cu care ne-am întovărășit. Schimbarea anturajului, orașului, nu e de ajuns. Ochii lor o vor vedea mereu asupra noastră. Totuși există har pentru cei care sunt deja afectați de legături nesănătoase:

Sângele lui Cristos poate să spele păcatul tovărășiilor păcătoase. Dacă Dumnezeu îl spală ca urmare a mărturisirii, El ne dă o haină imaculată pe care trebuie să o prețuim. E vorba de inima curată, născută din nou. Putem ca răscumpărați să ne rugăm pentru cei care îi știm că fac răul.  În Noul Testament copilul născut din nou este descris de o viață nouă cu anturaje sănătoase, de aceea apostolul Pavel spune „cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi”.

Ce trebuie să vadă un prieten, un cunoscut la tine ca întoprs din nou? Oare ezitare? Mândrie? Respingere? Nu ci trebuie să vadă dragostea ta pentru Dumnezeu. Versetul 8 al aceluiași psalm ne spune: „Doamne, eu iubesc locașul Casei Tale, și locul în care locuiește slava Ta.”

Copiii lui Dumnezeu trebuie să caute lumina prezenței lui Dumnezeu. Trebuie să umble în prezența Sa și sub călăuzirea Sa. Nimic nu este mai frumos decât un copil crescut în frica de Domnul, un copil cu dragoste față de locașul Casei de rugăciune.

Așa să ne ajute Domnul pe toți! Fiți binecuvântați!

Advertisements