Martorul LUMINII

Ioan 1:7 ” El a venit (Ioan) ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă PRIN el.

Cât de întunecată trebuie să fii ajuns mintea omului dacă Isus a avut nevoie de un martor care să spună lumii despre El. Isus este lumina lumii. Ioan a venit să pregătească minţile oamenilor de a primi lumina. Singura cale de a le arăta lumina era prin pocăinţă faţă de păcate şi credinţă în Isus Cristos. O iluminare a minţii.

De ce a fost mărturia lui Ioan atât de preţioasă?

  • pentru că a făcut asta până încă nu l-a întâlnit pe Isus în faţă
  • era făcută de un om recunoscut de toţi ca prooroc
  •  pentru că Isus Mântuitorul urma să vină
  • pentru că o făcea în mod dezinteresat – adică nu dintr-o obligaţie

Prin el (Ioan) mulţi au crezut în Isus.

Versetul mă îndeamnă la curaj să fiu şi eu printre martorii Luminii. Să fac munca unui pregătitor de căi, arătând spre Cel ce urmează să vină din nou: Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Ca şi prin mine cineva să creadă în Isus trebuie să continuăm să arătăm oamenilor calea mântuirii.

Fiţi binecuvântaţi!

Advertisements