Căința lui Iov

Iov 42:5-6 „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă.” Am ajuns azi la finalul citirii cărții Iov și m-am întrebat: De ce Domne ne-ai lăsat doar un capitol al binecuvântării  din viața lui Iov? De ce cunoaștem […]

Cum arată Isus în ochii unui orb?

Uneori imnurile creștine ascund detalii imprezibile, dar cele mai multe sunt cântate pentru că au un conținut puternic ancorat în viața Domnului Isus Hristos. Noi ne trăim viața după modelul Său și așteptăm să ne întâlnim cu El la sfârșitul vieților noastre. Iată o cântare care poate să va atingă sufletul, scrisă de o compozitoare […]

Predica amuțită

Psalmul 19:1-5 Cerurile spun slava lui Dumnezeu, și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El. Și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit: dar răsunetul lor străbate tot pământul, și glasul lor merge până la marginile lumii. Azi […]

Măreția lui Dumnezeu

Exod 20:20 Moise a zis poporului: Nu vă spăimântați; căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare, și ca să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu păcătuiți. Acest verset m-a pus să meditez astăzi. Hai să înțeleg contextul. Poporul evreu primește vizita lui Dumnezeu pe muntele Sinai. E […]