Arta Mângâietorului

Ioan 14:26 “Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.”

Unii spun că trăim Era Duhului Sfânt. Dacă e să ne luăm după felul în care sunt derulate evenimentele Scripturii le putem da dreptate acestora. La început Dumnezeu Tatăl comunica direct cu omul de la gură la gură. După căderea în păcat a omului, a urmat planul de răscumpărare prin venirea pe lume a Fiului lui Dumnezeu, Isus Cristos, care a trăi o viaţă fără prihană şi a ales să moară în locul nostru. La înălţare Acesta ne-a promis că Tatăl Său din Ceruri ne va trimite un Mângâietor, care va rămâne cu noi cei credincioşi. Vorbea despre Duhul Sfânt, Persoana care întregeşte Sfânta Treime. Aşa ajungem să credem că trăim în Era Duhului Sfânt, în sfera lui de manifestare.

Nu v-aţi întrebat niciodată de ce ne-a lăsat Dumnezeu Tatăl un astfel de Mângâietor? De ce să ne mângâie? Logic, ar trebui să fim mângâiaţi de “lipsa lui Cristos din noi/ dintre noi”. Astfel să înţelegem că prima lucrare a Duhului Sfânt este să mângâie pe cel credincios în umblarea de credinţă, aducându-i aminte zilnic de Cristos. Cine îl are pe Duhul Sfânt, îl are pe Cristos, fiindcă Duhul Sfânt “purcede de la Tatăl şi El mărturiseşte despre Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 15:26). În cartea Romani în capitolul 8:9, descoperim că “dacă n-are cineva Duhul lui Cristos nu este al Lui”. Pentru cel călăuzit de Duhul Sfânt esenţială devine viaţa de apoi, nu aceasta, fiindcă înţelegem că suntem “înfiaţi” de Dumnezeu ca să moştenim Cerul (vezi Romani 8:14-17). Noi suntem copiii lui Dumnezeu, copii născuţi prin Duhul Sfânt ca urmare a pocăinţei şi credinţei în Cristos, iar în viaţa de credinţă suntem zilnic îndemnaţi să ne apropiem de Cristos prin Duhul Sfânt care este în noi. Ce ştim despre termenul “duh” în Biblie? Iată câteva răspunsuri:

Duhul – (Pneuma-pneo, gr.) – este întâlnit în Scriptură cu 2 conotaţii:

  1. o mişcare lentă a aerului: a. vânt – ex. Ioan 3:8, Evrei 1:7. b. respiraţie – ex. 2 Tes. 2:8
  2. spirit (energie, viaţă) ex. Luca 8:55, Ioan 19:30.

Unde locuieşte Duhul în noi? În 1 Tes 5:23, observăm că Pavel vorbeşte de duh, suflet şi trup. “Duhul vostru” este partea raţională a omului, puterea de a percepe lucruri divine şi eterne peste care Duhul lui Dumnezeu îşi exercită influenţa. Duhul locuieşte în mintea omului.  De aceea eu cred că este în controlul raţiunii mele.

Iar fiindcă la nivelul raţiunii am primit credinţa şi Cuvântul lui Dumnezeu, atunci pot să cad de acord cu Luther care spunea că duhul omului este “casa unde Credinţa şi Cuvântul lui Dumnezeu sunt acasă”.

Iată unde am ajuns de la cuvântul “Mângâietor” din Ioan 14:26. Nu îl las nici pe acesta de o parte şi trebuie să adaug că acest termen vine de la traducerea grecescului “parakleo” – chemat pentru ajutorul cuiva.

Doar o sclipire în ceea ce înseamnă Duhul şi apoi numele Duhului Sfânt în Scriptură ne poate indica faptul că lucrarea primordială a Duhului Sfânt este de mângâiere în lipsă, o recomfortare a faptului că Isus Cristos chiar şi înălţat la cer trăieşte printre noi şi în noi. Astfel că, acolo unde este prezent Duhul Sfânt, fiţi siguri că veţi descoperi şi Persoana Fiului lui Dumnezeu.

Fiţi binecuvântaţi!

 

 

Advertisements