O luptă câştigată prin credinţă

Judecători 7 este locul în care găsim poate cea mai frumoasă istorioară despre cum poţi fi biruitor folosind ca armă credinţa în Dumnezeu.

Ghedeon omul nestatornic, cel mai şovăielnic lider din toate timpurile bate pe Madian, Amalec, şi pe toţi fiii Răsăritului care erau ca o mulţime de lăcuste doar cu o armată de 300 de oameni “înarmaţi” având doar trâmbiţe, ulcioare şi făclii. Lecţiile credinţei predate de Dumnezeu lui Ghedeon sunt absolut remarcabille. Ele ne sunt valabile şi nouă.

Să ne uităm pas cu pas la fiecare lecţie:

v1-7 Când lupţi pentru Domnul ai nevoie de credinţă

Dumnezeu cerne poporul adunat pentru luptă de două ori pentru ca Ghedeon să înţeleagă că trebuie să aibă credinţă în Dumnezeu nu în mulţimea de oameni. Credinţa e invers proporţională cu ceea ce se vede. Ea este ancorată în lucruri nădăjduite ea este o puternică încredinţare despre lucruri cari nu se văd. Prin credinţă e cu neputinţă să fim plăcuţi lui Dumnezeu.

v8-15 Când lupţi pentru Domnul ai nevoie de curaj 

Ghedeon devine fricos când vede că este lăsat cu 300 de oameni din 22.000.  De data aceasta fără să ceară Dumnezeu îi oferă un semn ca să nu-şi piardă curajul. Visul împărtăşit al unuia dintre madianiţi care vede poporul lui Israel asemeni unei turte de orz rostogolindu-se peste tabăra lui Madian îi dă curaj lui Ghedeon să meargă la luptă. Indiferent câţi rămân în luptă Ghedeon trebuia să-şi ia curajul de a merge înainte.

v 16-22 Când lupţi pentru Domnul ai nevoie de Cuvânt 

Ghedeon foloseşte arma Cuvântului strigând “Sabia Domnului şi a lui Ghedeon”. Ghedeon înţelege acum că armele sale sunt în mâinile lui Dumnezeu. Dacă va fi o victorie va fi numai pentru că a ascultat de poruncile lui Dumnezeu. Cuvântul are putere. Epistola lui Pavel către Evrei la capitolul 4:12 spune “Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri…” Arma Cuvântului este o armă folosită cu succes numai de către cei care au credinţă şi curaj. Ea ne poate oferi mari victorii în lupta cu păcatul şi cu răul din jurul nostru. Tot ce trebuie să facem este să învăţăm să o folosim.

Fii binecuvântat!

Advertisements