Cureaua dragostei

Coloseni 3:14 “Dar mai pe sus de toate acestea îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.”

1. Dragostea leagă

Cei care pierd din vedere dragostea uită că ea funcţionează ca o “legătură”. Ea trebuie să lege toate celelalte atribute spirituale. Datorită ei continuăm să avem inima plină de bunătate, smerenie, îndelungă răbdare. Fără dragoste le-am pierde pe toate acestea. Iosif în VT a primit de la Iacov o haină ca semn al preţuirii tatălui său. Cu alte cuvinte Iosif purta un semn exterior al dragostei paterne. Dragostea conlucrează cu toate celelalte roade ale Duhului Sfânt. Pentru că dragostea leagă ea ar trebui să fie la vedere. Nu poţi pune o curea pe dedesubtul hainelor. La fel fiecare gest, vorbă, sentiment, trebuie învăluit în dragoste.

2. Dragostea este legătura desăvârşirii

Nu eşti complet dacă nu iubeşti. Nu eşti creştin dacă îţi lipseşte dragostea. Fără dragoste eşti o aramă sunătoare şi un chimval zâmgănitor. Dragostea trebuie să te facă să aspiri la desăvârşirea în Cristos. Ea te ajută să acţionezi atunci când ceilalţi nu o fac. Limita extremă a dragostei este spiritul de sacrificiu. Isus Cristos a plătit cu moartea Sa dragostea de oameni.

Azi meditez la dragostea lui Dumnezeu şi mă rog să primesc din partea Domnului puterea de a iubi mai mult, ştiind că ea este legătura desăvârşirii.

Fiţi binecuvântaţi!

Advertisements

Pilonii vieţii creştine

Coloseni 1:3-8
3 Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi
4 şi am auzit despre credinţa voastră în Hristos Isus şi despre dragostea pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii,
5 din pricina nădejdii care vă aşteaptă în ceruri şi despre care aţi auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei,
6 care a ajuns până la voi şi este în toată lumea, unde dă roade şi merge crescând, ca şi între voi. Şi aceasta, din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscut harul lui Dumnezeu, în adevăr,
7 cum aţi învăţat de la Epafras, preaiubitul nostru tovarăş de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi
8 şi ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul.

1. Fă-ţi auzită credinţa! Primul pilon al vieţii creştine este credinţa. Cu ea intrăm fiecare în familia lui Cristos, adică pe baza mărtusirii credinţei noastre. Ca să ne facem credinţa auzită de bine trebuie să facem câţiva paşi de verificare:
– să ne asigurăm că avem o credinţă corect ancorată (credinţa noastră trebuie să fie în Isus Cristos)
– să ne asigurăm că avem o credinţă întemeiată pe puterea lui Dumnezeu (1 Cor. 2:4-5) – trebuie să existe o dovadă a prezenţei Duhului Sfânt în inima credinciosului.
– să ne asigurăm că avem o credinţă vie (Iacov 2:17,22) aici Cuvântul spune că prin fapte credinţa a ajuns desăvârşită, deci există trepte ale manifestării credinţei în viaţa credinciosului

2. Fă-ţi auzită dragostea faţă de sfinţi! Dragostea faţă de sfinţi este cheia creşterii oricărei biserici creştine. Numai că trebuie să fie acea dragoste aşa cum a fost cea a primilor creştini (vezi F.ap 2:44-47) Ca să te faci auzit cu dragostea ta:
– trebuie să iai parte la părtăşia frătească. În Cristos nu există dragoste la ID v44
– trebuie să cunoşti nevoile fiecăruia v 45. De când nu ne-am interesat dacă cfratele meu sau sora mea are ce mânca în timpul săptămânii? De când nu am cercetat pe cineva să ne rugăm pentru acea persoană?
– trebuie să fim consecvenţi şi perseverenţi în venirea la închinare v. 46

3. Fă-ţi auzită nădejdea! Coloseni 1:5 Drumul credinciosului trece adesea prin gropi ale deznădejdii. Creştinul trebuie să-şi păstreze în orice moment nădejdea în Mântuitorului lui, pentru că bucuria lui este păstrată pentru cer.
Cum să-ţi faci auzită nădejdea?
– păstrând adevărul Evangheliei v5
– păstrând legătura cu lucrurile cereşti v5 …. din pricina nădejdii care este în ceruri
– păstrându-L pe Cristos în noi (Coloseni 123, 27) Cristos în voi, nădejdea slavei!

Pentru cele trei haruri trebuie să ne arătăm mulţumitori lui Dumnezeu (versetul 3), în acestea trebuie să creştem, în acestea trebuie să sporim.
Fiţi binecuvântaţi!