Tu la ce te gândeşti?

Coloseni 3:1-2 Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 1. Să umblăm după lucrurile de sus. Odată ce omul este născut din nou, el înţelege că toate comorile sale sunt ascunse în […]

Îndrăzneşte să fii diferit!

Coloseni 2:16-23 16 Nimeni, dar, să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat, 17 care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos… 1. De la tradiţii şi obiceiuri… […]

Învierea condiţionată

Coloseni 2:13 “Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile.” 1. Mort în păcate? Versetul are o notă de întărire, “pe voi”, adică “pentru voi”, sau “pe voi care nu meritaţi deloc acest favor”, […]

“Bisturiul” lui Cristos

Coloseni 2:11-12 “În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur, făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti, fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat […]

Cel mai “mare” gol din istorie

Coloseni 2:9 “Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.” 1. Cristos este imaginea plinătăţii dumnezeirii. În Coloseni 1:19 se spune că Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El (în Cristos). Mă gândesc oare ce înseamnă plinătate. Eu am interpretat astfel: Cele mai bune informaţii despre dumnezeire, cele mai multe detalii despre […]

Cum să umbli cu Domnul?

Coloseni 2:6-7 “Astfel dar, după cum aţi primit pe Cristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumire către Dumnezeu.” 1. Umblă ca un altoi pus într-un butuc. Avem o imagine din agricultura, prin […]

Gândeşte altruist!

Coloseni 2:5 “Căci măcar că sunt departe cu trupul, totuşi cu duhul sunt cu voi şi privesc cu bucurie la buna rânduială care domneşte între voi şi la tăria credinţei voastre în Cristos.” Pavel stă departe de Colose şi totuşi face trei lucruri pentru ei: 1. “Cu duhul sunt cu voi”. E vorba de gând […]

Cum să confrunţi vorbirea amăgitoare?

Coloseni 2:4 “Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înşele prin vorbiri amăgitoare.” Se spune despre credincioşii din  Berea că după ce ascultau se duceau acasă cercetau Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este aşa. Asta ne arată Pavel în versetul din Coloseni 2:4. Dacă în Cristos […]

Cristos – izvorul cunoaşterii

Coloseni 2:2b-3 …ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Cristos, în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei. Iubiţii mei, ne putem angaja de multe ori în căutarea a tot felul de comori care să ne aducă bogăţii, pentru că suntem oameni dodaţi cu o capacitate de cunoaştere deosebită. Azi mai […]