Dumnezeu rămâne credincios

Ezra 1:2-3 “Aşa vorbeşte Cir, împăratul Perşilor: “Domnul, Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărăţiile pământului, şi mi-a poruncit să-I zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu el, şi să se suie la Ierusalim în Iuda şi să zidească acolo Casa Domnului, Dumnezeului lui Israel! El este adevăratul Dumnezeu, care locuieşte la Ierusalim.”

Rămânem tot în secţinea introductivă. Premergător acestei meditaţii vă invitam să studiem Ezra din perspectiva sa istorică. Ea prezintă istoria întoarcerii poporului Israel din din robia babiloniană în jurul anilor 550 î.Cr. . Veţi spune că nu era vorba de o robie babiloniană fiindcă în text apare împăratul perşilor care le-a  propus eliberarea. Într-adevăr, Cir era împăratul Imperiului Persan care le lansase această propunere, însă împăratul acesta tocmai ce ajunsese faimos în vremea aceea cucerind vestitul Babilon.

Meditaţia de azi îl are în centru unul dintre atributele Dumnezeu care reies din această carte. Imaginaţi-vă acum că sunteţi unul dintre evreii robi în Babilon.
Trec aproape 70 de ani de robie şi vă întrebaţi oare a avut dreptate Ieremia când vorbea de pedeapsa celor 70 de ani? (Ieremia 25:9) Ba mai mult, auziţi că împăratul persan care cucerise Babilonul este numit Cir. De numele acesta aţi auzit din străbuni, vestit de profetul Isaia cu aproape 200 de ani înainte. (Isaia 44:28)
Dar oare voi să trăiţi acele timpuri, oare poate fi Dumnezeu chiar aşa de precis în declaraţiile Lui? Şi chiar şi aşa… Ce şansă ar fi ca un cuceritor de talia imperiului persan să lase o întreagă naţiune să plece de bunăvoie, ACASĂ, să îi elibereze!?Robia vă macină, dar totodată a construit în voi acea inimă de evreu autentic pentru care viaţa fără închinarea la Templu e din ce în ce mai grea. Simţiţi că e un moment tensionat iar voi ca robi sunteţi din nou la îndemâna cuceritorilor cuceritorilor voştri. Oare îşi mai aduce Dumnezeu aminte de voi?  Da, pentru că El rămâne credinios. Cuvântul Său nu se întoarce la El fără rod. Ce zice se face, şi ce porunceşte ia fiinţă.

Dragilor, singurul aliat al evreilor robi în Babilon a rămas speranţa, nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu. Era nevoie de o mână mai mare decât mâna împăraţilor, era nevoie de o putere mai mare decât puterea împăraţilor. Era nevoie de Dumnezeu care să mişte inimile celor tari. Ce frumos este să vezi din exterior această întâmplare!

Dumnezeu este în controlul istoriei (al timpului), proorocise ce se va întâmpla şi s-a întâmplat; este deasupra împăraţilor “a trezit duhul împăratului Cir” care a fost determinat (în condiţii neştiute 100%) să scrie şi să autorizeze o decizie de eliberare condiţionată a unui popor întreg.

Meditaţia de astăzi vine să ne îndrepte privirile spre cer acolo unde avem un Dumnezeu credincios planului Său. Pentru cei ce sunt ai lui Cristos, vă spun: Dumnezeu este cu noi, chiar şi atunci când îl vedem cel mai puţin. Când în jurul nostru soluţiile la problemele noastre nu mai pot fi nici măcar închipuite material sau fizic, există întotdeauna salvare şi rezolvare în Dumnezeu. Mântuirea este planul “capodoperă” al lui Dumnezeu pentru fiecare om care crede în El. Iar credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care “încă” nu se văd.

Fiţi binecuvântaţi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s