De ce a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ?

Ioan 3:17 “Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.”

Ceea ce putem cu toţii vedea în acest verset este faptul că dreptul la mântuire a originat în Dumnezeu. Dumnezeu, în adevăr, a trimis pe Fiul Său în lume cu un scop: nu ca să judece în primul rând ci ca să răscumpere.

Primordialitatea mântuirii în faţa judecăţii rămâne valabilă până la a doua venire a lui Isus Cristos pe pământ, când ştim că El va veni să-şi ducă Mireasa (biserica) în Împărăţia Cerurilor.

Fiul lui Dumnezeu nu a venit ca justiţiar ci ca executant al voii lui Dumnezeu. Dragostea dintre Tatăl şi Fiul atinge proporţii pe care noi suntem limitaţi să le înţelegem. Fiul lui Dumnezeu, de bună voie se dezbracă de pe sine însuşi, se face asemenea oamenilor de dragul voii lui Dumnezeu şi a dragostei ce a purtat-o pentru noi încă dinainte ca noi să existăm. Dumnezeu nu ne-a trimis un terorist, ca să facă dreptate prin teroare, ci ne-a trimis “o pildă de trăire umană duhovnicească”, ca să înţelegem ce înseamnă să-L slujim. Isus a venit să ne înveţe calea mântuirii, cum putem să ajungem pe ea. Vă aduceţi aminte de primele mesaje ale lui Isus? “Pocăiţi-vă fiindcă Împărăţia cerurilor este aproape!”

De ce a venit Isus? A venit ca să fie un Mijlocitor între om şi Dumnezeu. “Eu suntem Calea Adevărul şi Viaţa, nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”

“Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Cristos, care s-a dat pe Sine însuş, ca preţ de răscumpărare pentru toţi…” 1 Tim. 2:5-6

Mântuirea este la îndemâna noastră acum. Judecata va fi la îndemâna lui Isus în ziua când va reveni cu judecată.

Scopul pentru care a venit prima oară a fost mântuirea fiecăruia dintre noi. Chemarea la mântuire este mai întâi universală (oricine crede în El nu este judecat… v.18), dar este şi individuală, are de a face cu răspunsul pe care îl dă fiecare în parte ofertei lui Dumnezeu fiindcă numai “cine crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu…(vers.36)“.

Fiţi binecuvântaţi!

Advertisements

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: