Când biruie puterea stearpă?

1 Samuel 2:9 „El va păzi pașii prea iubiților Lui, Dar cei răi vor fi nimiciți în întuneric; Căci omul nu va birui prin putere.”

Capitolul 2 din 1 Samuel este o cântare de laudă la adresa unui Dumnezeu care a adus binecuvântarea nașterii unui copil dintr-o femeie stearpă, Ana. Acel copil a fost închinat Domnului fiidcă așa a promis această femeie în rugăciunea ei.

Cu toții puteți observa cât de mult înseamnă Dumnezeu pentru Ana. Cântarea ei îl individualizează pe Dumnezeu, îl unicizează, îl înalță.

După ce exclamă la început: Mi se bucură inima în Domnul, cântarea ei continuă foarte sugestiv: Puterea mea a fost înălțată de Domnul. Spicuind această cântare veți observa și voi cuvântul „putere” în jurul căruia se învârte subiectul ei. Dar nu orice putere, ci aceea care este oferită de Domnul.Pot să vă întreb dacă e lucru ușor ca o femeie stearpă să nască, așa cum a făcut-o Ana? Pot să vă întreb dacă puteți voi face ce a putut Dumnezeul Anei?

Cântarea Anei mă învață că puterea împlinirii unor rugăciuni vine de la Domnul, nu din forțe umane. Puterea este a Lui. Și Ana a avut o putere, dar ea a realizat că numai prin înalțarea (împuternicirea) oferită de Domnul ea a fost cu adevărat puternică. Lucrurile ne ies bine atunci când recunoaștem meritele lui Dumnezeu în viața noastră.

Ana spune că în realitate nu a făcut nimic din forțe propri; că numai puterea dumnezeiască a putut săvârși un asemenea miracol în trupul ei. Realitatea cântării subliniază exact partea acestui verset citat mai sus: ”Omul NU VA BIRUI PRIN PUTERE.” (adică prin puterea sa, numai).  Și este foarte adevărat că orice război nu a fost câștigat numai prin putere ci poate în primul rând prin tactică, printr-o atitudine corectă.

Strădaniile noastre sunt sortite eșecului fără Domnul. Dumnezeu se îngrijește de copiii Săi și le poartă pașii, le dă putere și ajutor. Lucrurile nu ne ies niciodată dacă facem lucruri numai prin puterea noastră.

Domnul Isus nu a făcut nici o minune fără Tatăl. Exemplul lui ne arată subordonarea autorității și puterii Tatălui ceresc. La înmulțirea pâinilor, la alegerea ucenicilor, la învierea lui Lazăr, Domnul Isus Cristos ne-a învățat că lucrurile mari ca acestea pe care le-a făcut, au fost miracole făcute cu o putere dumnezeiască, iar Isus nu a ascuns de noi felul în care dobândea aceea putere. El avea o relație strânsă cu Dumnezeu. Puterea lui Isus era originată în puterea pe care o primea ca urmare a rugăciunilor adresate Tatălui.

Să învățăm ca după fiecare izbândă să ne supunem autorității lui Isus Cristos și să recunoaștem că nu prin puterea noastră am biruit într-o problemă sau alta ci prin harul, mila și îndurarea lui Dumnezeu.

Fiți binecuvântați!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s