Lumea supranaturală e aici

Luca 9:28-31 Cam la opt zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu El pe Petru, pe Ioan şi pe Iacov şi S-a suit pe munte să Se roage
Pe când Se ruga, I s-a schimbat înfăţişarea feţei, şi îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare. Şi iată că stăteau de vorbă cu El doi bărbaţi: erau Moise şi Ilie, care se arătaseră în slavă şi vorbeau despre sfârşitul Lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim.
Cât mai credem noi în ceea ce nu se vede? Cât ne ajută credinţa să pătrundem acolo? Petru, Ioan şi Iacov au avut parte să vadă cu ochii lor o parte a realităţii supranaturalului în care suntem atât de îmbibaţi. Azi vreau să vă încurajez să ne încredem în Isus Cristos cel înviat care a mers să ne pregătească un loc. Da, nouă tuturor celor care am crezut în El…
Isus Cristos a dorit să-i ia pe cei trei apostoli cu el pe muntele schimbării la faţă tocmai pentru a le întări convingerile în realitatea existenţei lumii supranaturale. Faptul că Moise şi Ilie au dialogat cu Isus (ambii existând cu mult înaintea vremii în care a trăit Isus) ne explică unde se duc cei credincioşi după moarte: în Raiul lui Dumnezeu. Adaug: tâlharului de pe cruce Isus îi spune că “astăzi vei fi cu mine în Rai”, deci putem crede că nu există o stare intermediară ci pentru cei credincioşi după moarte urmează întâlnirea cu Cristos în Raiul Său. Meditez la bucuria aceasta că odată ce îmi voi sfârşi alergarea prin viaţa această în clipa următoare mă aşteaptă Cristos în Raiul Său.
Evenimentele supranaturale ale schimbării la faţă nu s-au petrecut deloc departe de lumea terestră. Ea a avut loc chiar sub ochii ucenicilor. Nu a fost o realitate exterioară timpului căci ei s-au coborât de pe munte “a doua zi” deci lumea supranaturală există şi e aici printre noi. Dumnezeu există şi e atât de aproape de noi. Să îi mulţumim azi pentru Isus Cristos care a făcut posibilă reconectarea legăturii noatre cu El prin întrupare, viaţa fără păcat, moarte şi învierea răscumpărătoare. Suntem din nou în aşteptarea împlinirii scopului vieţii noastre: reîntâlnirea vizibilă şi trăirea în părtăşie cu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Ei, iată ceva frumos la care să putem medita azi…
Fiţi binecuvântaţi!
Advertisements

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: