Isus, Împăratul!

Matei 21:10-17

Când Isus intră în Ierusalim, cetatea se pune în mișcare. Întrebarea lor cu privire la felul impunător în care era primit Isus de mulțime a fost: Cine este acesta? Răspunsul noroadelor a fost: Este Isus, Proorocul, din Nazaretul Galileii (v.11).
Simbolul intrării Domnului Isus în Ierusalim a fost corelat cu recunoașterea lui Isus ca Împărat. Sunt cuvinte în Scriptură unde Cristos Însuși spune: “Împărăția Mea nu este din lumea aceasta”. Aceste cuvinte ne duc cu gândul la faptul că există o altă evidență a existenței umane: cea spirituală. Sărbătoarea intrării lui Isus Cristos în Ierusalim m-a provocat să meditez la câteva întrebări de natură spirituală la care ne răspunde textul.

1. Cine este acest împărat?

Pentru noroade El este Isus, Proorocul, din Nazaret. Isus înseamnă Mântuitorul. De ce oamenii văd în El un Prooroc? Și ce fel de prooroc era în concepția lor? Cred că Isus era aclamat “Proorocul” deoarece evreii credeau că El, ca o urmare a minunilor făcute, aparține tagmei proorocilor. Texte precum Luca 7:16 sau Ioan 6:14 arată clar cum noroadele recunosc în Isus un prooroc mântuitor de felul acesta. Un prooroc care aduce hrană, care dă viață, care satură de sete era prototipul liderului perfect în mintea noroadelor, de aceea atunci când evreii aclamau numele Osana, Fiul lui David, ei credeau că Isus îi va guverna și le va sătura poftele trupești. Evident preocuparea lor nu era la nivel sufletesc, deși înaintea lor era Isus, Cel pe care îl așteptau ca Izbăvitor. Proorocul, Isus a intrat în Ierusalim pentru a arată că este un împăratul venit pe pământ pentru a izbăvi lumea de la păcat, sufletul de la moartea eternă.Isus în lucrarea Sa a fost mereu preocupat de suflet mai mult decât de trup. Minunile pe care le face Isus mai întâi indică spre o concentrare pe viața sufletească a omului și apoi pentru cea a trupului.

2. Care este reședința împăratului?

Isus Cristos ca împărat vrea închinare. Unde poți să îți exprimi cel mai clar recunoștința față de El, dacă nu în Templu. Isus se preocupă de redarea sensului Templului lui Dumnezeu. Locul în care vom găsi Persoana lui Isus aflată în centru este Biserica. El este Capul Bisericii. Templul este locul în care biserica vine și se închină Mântuitorului Isus Cristos. Isus vede cum Templul Său a ajuns să fie un prilej de îmbogățire materială și nu spirituală. Fie că erau vânzători sau cumpărători oamenii veneau în Templu mânați de gânduri de natură firească. Isus prin ceea ce face atrage atenția asupra valorii sufletești a locului: casă de rugăciune. Un loc de maximă importanță pentru viața sufletului și relația sa cu Dumnezeu.

Ca împărat Isus restabilește primatul rugăciunii. Da și în Templu trebuie să se muncească, dar nu oricum. Isaia vede atât de frumos rugăciunea ca pe “rodul muncii sufletului”. Ceea ce face Isus în Templu indică spre definirea preocupărilor acestui Împărat. Isus curăță Templul redându-i unicitatea: locul lui Dumnezeu. Metaforic, Noul Testament vorbește despre trupul omului ca și templul Duhului Sfânt. Templul trebuie să fie curat, adică fără pată, sfânt pentru Domnul; închinat Domnului. Isus Cristos arată locul în care vrea să domnească: la nivelul sufletului. În același sens la Templu este locul unde vii și recunoști că Isus este Împăratul sufletului tău,este Cel după care mergi și Cel la care te întorci mereu cu recunoștință și supunere.

3. Care îi sunt supușii?

Orice Împărat are și supuși. Supușii săi sunt cei care vin la El și recunosc puterea și slava pe care o are. Orbii și șchiopii ne dau prima lecție în acest sens. Cele două categorii de oameni cu probleme fizice grave vin la Isus în Templu. Aceștia aduc poverile lor sufletești la cunoștința Mântuitorului care îi vindecă indicând prin aceasta că locul sfânt al Templului lui Dumnezeu este spațiul în care se poate găsi tămăduirea. Sigur, azi sunt biserici cu orbi și șchiopi care deși fac gestul de a veni la biserică tot nu văd sau nu scapă de  șchiopătat. Oamenii aceștia (orbii) totuși văd cu sufletul iar șchiopii aceștia umblă mai încrezător ca mulți alții.  Totuși să nu devim de la text. Nu cred că asta vrea să sugereze textul. Isus Cristos aruncă accentul pe Templu. Valoarea unui astfel de spațiu în închinarea credicuiosului față de Dumnezeu. Venirea la casa de rugăciune este o dovadă a smereniei și reverenței în fața autorității și puterii lui Cristos în viața noastră.  Chiar dacă vii aici cu mari probleme fizice (orbi, șchiopi) sau vii pur și simplu să aduci laude Domnului Isus (pruncii), ai înțeles prin gestul tău că Isus este Acela care merită închinarea ta.

Fie că vii cu sufletul plin de necazuri, fie că vii cu laude, Isus Cristos se bucură de aceea care Îi recunosc puterea și care I se închină venind în locașul unde se pot întâlni cu El. Isus, e împăratul sufletului și într-o zi va ridica la slavă și trupurile noastre, fiind și Împărat al trupurilor slăvite ca să moștenim viața veșnică prin credința în El.

Să-L onorăm deci pe Isus Cristos ca Împărat al sufletului și să ne preocupăm de soarta vieților noastre închinându-ne cu recunoștință.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s