Pericolul împietririi inimii

Exod 7:14-25, 8:1-32
Împietrirea inimii se întâmplă când refuzi repetat chemarea la ascultarea de Dumnezeu deşi ai suficiente minuni înaintea ochilor ca să îl crezi pe cuvânt pe Dumnezeu. Faraon are parte de o impunătoare demostraţie de forţă din partea Domnului şi tot nu se lasă înduplecat să asculte de Moise, trimisul Domnului. Observând atitudinea lui Faraon în urma urgiilor se poate observa cum refuzul conştient şi repetat de a asculta de Dumnezeu îl îndepărtează tot mai mult pe Faraon de la inima de carne spre inima de piatră. Cum este posibilă împietrirea inimii?
1.  Faraon respinge mesajul pentru renumele Său.
Exod 7:23 “Faraon s-a întors de la râu; dar nu şi-a pus la inimă aceste lucruri”.
Există oportunităţi pe care le avem din partea Domnului pentru ascultare. Sensibilizarea inimii este provocată la Faraon printr-o primă urgie: transformarea apelor în sânge. Cum reacţionează? NU PUNE LA INIMĂ ACESTE LUCRURI. Faraon vede că poate face aceleaşi lucruri şi vrăjitorii săi aşa că nu le consideră lucruri extraordinare. Mă gândeam cum şi alţi oameni îl resping pe Dumnezeu din acelaşi considerent al renumelui. Probabil că Faraon nu dădea doi lei pe Moise şi nici pe ceea ce auzea de la el. Probabil se uita la cine este el în comparaţie cu umilul Moise. Era prea de tot să asculte de un cioban evreu. Pocăinţa îi este la îndemână dar Faraon se arată ignorant.
2. Faraon respinge mesajul pentru că are răgaz. Exod 8:15 “Faraon văzând că are răgaz să răsufle în voie, şi-a împietrit inima…”. Faraon vede că scapă de broaştele celei de-a doua urgii şi răsuflă uşurat. Acestea erau peste toată ţara, de umpleau casele iar Faraon este şi de această dată un personaj cu un răspuns curios. Când îl întreabă Moise când să se roage ca Dumnezeu să  îndepărteze broaştele, Faraon răspunde “mâine”. Pentru Faraon mâine este ziua pe care nu este stăpân. Are impresia că este stăpân pe ziua de azi. Răgazul este ceea ce ne dă şi nouă Dumnezeu să avem cât timp trăim. Însă timpul este al Domnului. Noi nu suntem stăpâni pe noi înşine, nu ştim ce aduce ceasul de mâine. Amânarea până la o proximă dată este ceea ce fac oamenii adeseori când scapă cu bine dintr-o situaţie dificilă. Dacă se întâmplă ca Domnul să îi scape atunci răsuflă în voie, ca Faraon, şi uită că Dummnezeu i-a izbăvit. Faraon are la îndemână pocăinţa dar amână iar inima lui devine tot mai reticentă la mesajele lui Moise.
3. Faraon respinge mesajul pentru că se reazemă pe Sine
Exod 8:19 “Şi vrăjitorii au zis lui Faraon: Aici este degetul lui Dumnezeu! Dar inima lui Faraon s-a împietrit şi n-a ascultat de Moise şi de Aaron…” 
Vrăjitorii nu mai pot face păduchi şi recunosc prezenţa şi autoritatea lui Dumnezeu în această urgie. Mărturia lor înaintea lui Faraon ne demostrează cât de reticent ajunsese Faraon. Ba mai mult. Faraon ajunge acum să nesocotească chiar şi neputinţa umană de a realiza ceea ce a făcut Dumnezeu. Faraon ajunge aici să se rezeme pe Sine. E un fel de nu-mi pasă, tot o să mă descurc eu cumva. Dumnezeu este îndelung răbdător. El îl trece prin faţa ochilor lui Faraon măreţia Sa dar acesta nu ia seama. Mulţi trăiesc astăzi o viaţă de independenţă, axaţi pe puterea lor de a face lucruri. Din păcate Faraon nu-L recunoaşte pe Dumnezeu ca Dumnezeu şi ajunge să plătească scump pentru încăpăţânarea asta. Inima lui Faraon nu mai e sensibilă la mesajul lui Dumnezeu. Mai târziu continuând în neascultare şi refuz, Dumnezeu va fi cel care îi va împietri inima.
Să avem grijă ca să ne verificăm sensibilitatea inimii la poruncile lui Dumnezeu. Orice cuvânt al lui Dumnezeu nu se întoarce fără rod, orice cuvânt ar trebui să ajungă să ne influenţeze pozitiv viaţa de credinţă: fie prin mustrare, fie prin pocăinţă, fie prin îmbărbătare, etc. Dacă Dumnezeu ne vorbeşte este pentru ca noi să luăm seama. Păstraţi-vă inima de carne!!!
Fiţi binecuvântaţi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s