Voia lui Dumnezeu pentru tineri

1Petru 5: 5 Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.”
6 Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe.
7 Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi.
8 Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.
9 Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.
10 Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi.
11 A Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.

1. Tineri supuşi celor bătrâni (vers.5)

În ultima partea a cărţii 1 Petru aflăm câteva sfaturi îndreptate către prezbiterii bisericii şi apoi tinerilor din biserică. Prima remarcă vine la nivelul subordonării şi respectului vizazi de perii cărunţi. Sfatul lui Petru este legat de ascultarea celor mai bătrâni, de respect faţă de aceştia din partea tinerilor.

2. Tineri smeriţi sub mâna tare a lui Dumnezeu (vers. 6)

A te smeri înseamnă a nu te mândri, adică a recunoaşte nimicnicia ta în faţa lui Dumnezeu. Harul (favorul) este pentru cei care se smeresc. Există o grabă aproape bolnavă la cei tineri de a promova, de a escalada în faţa oamenilor, în slujire, în aproape orice. Petru ne reaminteşte că cel care este smerit experimentează “la vremea potrivită” înălţarea. Ridicarea aceasta este practic premiul, recunoaşterea personalităţii distincte după voia lui Dumnezeu. Graba face ravagii în rândul tinerilor în orice chiar şi în dorinţa afirmării eclesiale. Există perioade ale formării unui slujitor şi bine ar fi să le urmăm etapă cu etapă. Smerenia implică şi un anume grad de răbdare.

3. Tineri dependenţi de Cristos (vers. 7)

Aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuş îngrijeşte de voi. Nu ne este uşor să credem că Isus este cu noi când suferim, când trecem prin îngrijorări, dar acest verset ne cheamă la a conştinentiza că Dumnezeu este conştient de starea prin care trecem fiecare dintre noi. Întrebarea “da oare Dumnezeu nu vede prin ce trec” ne-o punem cu toţii adeseori; răspunsul: vede şi îi pasă, dar vrea să învăţăm dependenţa de El. Îngrijorarea nu este să devenim depresivi, mohorâţi sau răzvrătiţi ci umili, smeriţi, supuşi şi mai tari în credinţă, mai puternici pe genunchi.

4. Tineri puternici şi de neclintit (vers 8)

Există! Timotei, a fost unul dintre ei cu siguranţă, crescut cu dragoste pentru Cuvânt el însuşi a plicat Cuvântul îngrijind de Pavel. Eleazar (1 Sam.7:1-6) care păzeşte şi veghează chivotul timp de 20 de ani în ascultare, ştiind că aceasta este datoria Sa, Iosif care alege să fugă din calea curviei, Ieremia, un copil care acceptă chemarea la a predica Cuvântul Domnului unui popor răzvratit. Daniel care continuă să vegheze în rugăciune chiar dacă statul dă legi împotiva închinării unui alt Dumnezeu decât celui din Babilon. Sunt şi alte exemple, Abel, Moise, împăratul Iosia care reformază statul după ascultarea Cuvântului.

Cum?

“Fiţi treji”= gândiţi corect (fiţi cu mintea limpede permanent)

“Vegheaţi”= păziţi-vă teritoriul inimii, nu fiţi curioşi de “leul din cuşcă”, diavolul răcneşte căutând un moment de apropiere de el ca să poată să vă rupă. Nu cochetaţi cu buza Iadului, păstrează calea îngustă dincolo de atracţia lumească din jur.

“Împotriviţi-vă… ştiind”= bariera de împotrivire este Cuvântul, baricadează-te în Cuvânt; cel mai bun loc este odaia de rugăciune, cea mai bună armă este Cuvântul. El trebuie cunoscut. Isus ne-a învăţat asta răspunzând diavolului când a fost ispitit cu “Este scris!”.

“…ştiind”= nu eşti singurul care trece prin îngrijorări, ispite, probleme, lipsuri, neajunsuri, boală. Mai sunt şi alţii. “Fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe”.

Ce este frumos la acest pasaj că ni se spune cum vom ajunge: Isus Cristos Însuşi “vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face de neclintit” (vers 10).

Dumnezeu să ne ajute să trăim aşa!
Cu aceste gânduri îmi închei studiul în cartea 1 Petru. Fiţi binecuvântaţi!

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s