Se poate sfânt şi… mai sfânt?

1Petru 1:14-25

1. Incipitul sfinţeniei (vers. 14)

A fi sfânt nu cred că este la îndemâna oricui. A te separa de păcat, nu este firesc, ci firesc este să cazi în păcat. Sfinţenia începe la nivelul urechii. “Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele, pe care le aveaţi altădată…” Ascultarea de Dumnezeu post-convertire este esenţială pentru sfinţire.  Sfinţirea este procesul de a deveni mai asemenea lui Dumnezeu odată cu trecerea timpului. Este procesul prin care cu fiecare zi în care ai rămas lângă Cristos, ascultând de El, prin punerea în practică a poruncilor Sale, ajungi treaptă cu treaptă să urci pe scara desăvârşirii creştine. Cât timp suntem în carne noi suntem nedesăvârşiţi. Sfinţenia capată strălucire în Împăraţia lui Dumnezeu, dar haina ei trebuie purtată zilnic pe un pământ supus păcatului.

“Nu vă lăsaţi târâţi în poftele de odinioară”! Puterea cu care viaţa păcătoasă continuă să pună presiune pe convertit este năucitoare. Verbul “a târî” înseamnă a trage pe jos cu ceva/cineva. Acceptarea păcatului ne înjoseşte pentru că “am acceptat să fim târîţi” înapoi. Diavolul nu vrea să urcăm pe scara desăvârşirii aşa că trage de noi, ne târâşte zilnic spre vechile obiceiuri păcătoase. Forţa cu care ne opunem este invocarea lui Isus Cristos şi credinţa în El. Puterea este Cuvântul care are capacitatea de a ne oferi liniştea comfortabilă (de dorit) faţă de păcat.

2. Itinerariul sfinţirii vers. 15- 21

Cum să perseverăm în sfinţenie? Cred că doar privind la “Cel ce este sfânt”.  Umblăm după modelul cristic şi învăţăm că se poate duce o viaţă separată de păcat. Zilnic putem să privim la sfinţenia lui Dumnezeu şi să căutăm tiparele sfinţeniei Sale. Sfinţirea trebuie să treacă pe la crucea lui Isus Cristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. Traseul sfinţirii apucă ancorele nădejdii şi credinţei în jertfa Fiului lui Dumnezeu şi în promisiunea că acolo unde este El vom fi şi noi cei care credem şi ne punem nădejdea în El.

3. Instrumentul sfinţirii vers. 22-25.

Ascultarea de adevăr “ne curăţă sufletele” adică ne apropie de sfinţenie. Investind în Cuvânt, practicându-l aducem vieţilor noastre posibilitarea de a iubi neprefăcut. Pot să practic sfinţenia ştiind că Scripturile spun adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu care este sfânt pentru că îi aparţine lui Dumnezeu este sfânt. Tot ce îi aparţine lui Dumnezeu este curat, sfânt. Citind şi ascultând de Cuvântul lui Dumnezeu ne sfinţim permanent. Deci se poate şi mai sfânt…
Fiţi binecuvântaţi!

Advertisements

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: