Nu poştaş, ci predicator!

Ieremia 1: 7 – 10 Dar Domnul mi-a zis: „Nu zice: „Sunt un copil”, căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite şi vei spune tot ce-ţi voi porunci.

Dumnezeu nu numai că vine şi ascultă scuzele lui Ieremia, copilul, dar ştie şi cum să-l facă să înţeleagă că lucrarea la care este chemat este împuternicit divin. Ieremia ascultă pledoaria lui Dumnezeu care efectiv stă şi discută cu acest “băiat” (avea vreo 23 de ani). Pentru a realiza şi noi cititorii de felul în care îi poartă de grijă Dumnezeu unui om care alege să facă ceea ce îi porunceşte Dumnezeu, ne putem uita în cartea Ieremia şi în Plângeri unde vom putea observa experienţele personale ale proorocului. Acestea nu sunt altceva decât ilustraţiile unui Dumnezeu care izbăveşte. Şi acum să vedem cum continuă ceremonia de ordinare…

Chemarea lui Dumnezeu
Ieremia 1:7

1. Cum te cheamă Dumnezeu? (… căci te vei duce…)

Ca să poţi predica liniştit Evanghelia ai nevoie de aceste vorbe simţite lăuntric, că eşti chemat la lucrarea de predicare a Cuvântului. Şi vreau să vă spun că în Scriptură Dumnezeu are felurite maniere de a cheama pe cineva în slujire. Dar în toate, cel chemat aude vocea lui Dumnezeu pătrunzându-i adânc în minte. Unii au avut parte de teofanii (arătări ale lui Isus Cristos Însuşi); e cazul lui Ghedeon, cazul lui Pavel. Alţii au parte numai de voce: e cazul lui Moise la rugul aprins, e cazul lui Iosua după moartea lui Moise. Pe alţii Dumnezeu îi pune deoparte vorbindu-le părinţilor: e cazul lui Samson, e cazul lui Ioan Botezătorul. La alţii le-a vorbit Isus Cristos şi i-a chemat în mod direct când era pe pământ: e cazul uncenilor Săi. Astăzi Dumnezeu cheamă la lucrare oameni prin Cuvânt, dar şi prin experienţe supranaturale. În fapt fiecare chemare la predicare este o experienţă supranaturală.

Ieremia trebuia să înţeleagă că are de a face cu o chemare. Lui Ieremia, Biblia nu spune că Dumnezeu i s-a arătat, ci pur şi simplu că i-a vorbit. Fac următoarea precizare: În versetul 4 scrie: Cuvântul Domnului mi-a vorbit, spune Ieremia. El a recunoscut pe Domnul în vocea aceea. Probabil că acest băiat era preocupat să caute pe Dumnezeu, mai ales că tatăl său era preot. Dumnezeu cheamă prin Cuvânt. Chemarea lui Dumnezeu în lucrare nu poate fi confundată.

Chemarea însă implica trimiterea sa la toţi cei cărora Dumnezeu vroia să le vorbească.

2. Unde te cheamă Dumnezeu? (…la toţi aceea la care te voi trimite…)
Predicatorii trebuie să ştie că până şi publicul căruia ei li se adresează este parte a chemării lui Dumnezeu. Ei sunt poporul care trebuie să asculte Cuvântul. Cât de în serios luăm noi acest aspect? Mulţi vor să ajungă pastori în America; oare acela este publicul care trebuie să audă glasul lui Dumnezeu? Nu spun că nu există excepţii de oameni chemaţi să predice acolo, dar să nu fie oare chemarea încurcată cu o motivaţie personală ascunsă… S-ar putea ca Dumnezeu să nu aducă binecuvântare pentru cel care lucrează aşa. Dumnezeu îl cheamă pe Ieremia să predice Cuvântul poporului Israel. Dumnezeu îl cheamă să vestească judecata înaintea împăraţilor, înaintea preoţilor mincinoşi, înaintea poporului destrăbălat şi idolatru.

3. La ce te chemă Dumnezeu? (…vei spune tot ce-ţi voi porunci…)

Concret, Dumnezeu nu te cheamă să ajungi o mare vedetă bisericească. Mulţi asta cred. Dacă Dumnezeu m-a chemat acum să văd cum pot face să ajung mare predicator. Dumnezeu te cheamă pentru a vesti tot ce-ţi va porunci El, cui va alege El să predici, şi îţi va spune şi textul din care să predici. Ei, acuma misiunea pare din ce în ce mai dificilă. De aceea marii predicatori au înţeles că nu pot face lucrarea aceasta fără disciplina rugăciunii în care stăteau efectiv “să cerşească” după glasul lui Dumnezeu. Şi pentru Ieremia era foarte important să ştie că nu putea improviza. Faci ce ţi se porunceşte!

Un aspect important!!! Cel chemat nu vorbeşte de la el ci este mandatat să rostească Cuvântul lui Dumnezeu. Moise dacă vă aduceţi aminte nu a intrat în Canaan, tocmai din această cauză. Dumnezeu i-a poruncit să vorbească stâncii însă el a lovit-o cu toiagul stârnind mânia lui Dumnezeu. O, de câte ori cred că se mânie Dumnezeu pe noi fiindcă mergem la amvoane predicând ceea ce credem că stăpânim dar nu ceea ce ar fi vrut Dumnezeu să spunem. Moise a dat în stâncă. Aş vrea să adaug ceva. Mulţi spun că sunt chemaţi să ducă evanghelia dând tractate. Oare Dumnezeu ne-a lăsat tractate sau ne-a mandatat să mergem noi înşine să chemăm.
Aici scrie că “… vei spune tot ce-ţi voi porunci” adică e vorba de o chemare la vorbire, la proclamare din Cuvânt. Mai înţeleg ceva de aici. Înţeleg că Dumnezeu nu vrea poştaşi la amvoane ci vrea predicatori.

Poate meditaţia de astăzi are o aromă amăruie pentru unii. Totuşi eu aleg să mă bucur că în vremurile de astăzi cunosc atât de mulţi oameni chemaţi de Dumnezeu la predicare şi care fac cu adevărat o lucrare extraordinară. Dumnezeu să binecuvinteze cu predicatori chemaţi cu adevărat toată România. S-ar putea să fii chiar tu unul dintre ei.

Fii binecuvântat!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s