Oare ce fel de Dumnezeu am?

Ieremia 4. „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
5 „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam, şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte şi te făcusem proroc al neamurilor.”

Ştiu, v-aţi fi aşteptat să dau îndemnuri despre predestinare. N-am să o fac. Când găsesc în Scriptură asemenea versete, asemenea chemări, vreau să privesc la măreţia lui Dumnezeu. Nu vreau să stâlcesc “teoriile înţelepte ale sfinţilor postmoderni”. Mai nou, calvinişti mănâncă la masa lor…. oare cât de valoroasă o fi această etichetă? Şi ce folos ar fi să mă ridic sătul de la o masă cu arminieni?

1. Am un Dumnezeu care mă cunoaşte întru totul. (mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam)

Mă bucur că Dumnezeul meu nu mă cunoaşte de la naştere şi până la moarte. NU! Dumnezeul meu  mă cunoaşte dinainte de a mă naşte, îmi urmăreşte paşii în viaţă, (Psalmul 139:3 “Stii când umblu şi când mă culc”), se bucură când mă feresc de rău, ( Iov 1:8 “se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău”) şi îmi cunoaşte şi destinaţia finală. Uitaţi-vă în Biblie, cum Dumnezeu vesteşte sfârşitul unor împăraţi. Un caz: Oare cu Ahab şi Izabela s-a întâmplat să moară fără ca vreun detaliu legat de moartea lor să nu se fi împlinit?

În Ioan 17:3 scrie că cel care vrea să aibă parte de viaţă veşnică trebuie să se silească să Îl cunoască pe Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Cristos pe care L-a trimis Tatăl. Eu nu sunt un hazard al lumii.

2. Am un Dumnezeu care potriveşte lucrurile ( Eu te pusesem deoparte)

Dumnezeu este foarte implicat în viaţa oamenilor. Dacă nu ar interveni totul ar fi un haos. Sigur suntem pe un teritoriu minat de calvinişti şi arminieni din nou. De aceea am să mă rezum la al descrie pe Dumnezeul meu.

Un tânăr a venit la pastor să-i spună că vrea să plece în străinătate la lucru dar că îi este frică de lucrarea bisericii că se va duce de izbelişte. Pastorul i-a răspuns: Dumnezeu va purta de grijă lucrării Sale, du-te liniştit.

Oare de ce s-a întâmplat ca acel tânăr să plece? De ce nu a putut accepta să continue să facă lucrarea şi să nu plece dincolo de graniţă. Ştiţi ceva… nimic nu se întâmpla din coincidenţă. Dumnezeu încă pune oameni deoparte, iar lucrarea Sa nu este lăsată niciodată de izbelişte. Ieremia a fost chemat într-o vreme în care în Israel proorocii erau corupţi şi nu propovăduiau adevărul. Ieremia este pus deoparte să facă ceea ce alţi prooroci nu luau în serios: să vestească judecata lui Dumnezeu pentru Israel.

Câteodată mă simt ruşinat de cât de puţin timp m-am rugat pentru păstorul meu, pentru cine se ocupă de lucrarea cu corul,  pentru diacon, pentru cei care au pe inimă lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu se foloseşte de ei ca lucrarea Sa să propăşească. Dumnezeu pune oameni deoparte pentru lucrarea Sa. Pe Ieremia şi pe mulţi alţii Dumnezeu i-a chemat să facă ceva pentru Împăraţia Sa. Tu pentru ce eşti pus deoparte?

3. Am un Dumnezeu care m-a creat cu un scop (te făcusem prooroc al neamurilor)

Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare cu un talent care poate fi folosit spre slava lui Dumnezeu. Unii îşi greşesc ţinta, alţii nu. Ieremia avea multă dârzenie în el, avea zelul necesar şi caracterul necesar pentru a deveni un prooroc al lui Dumnezeu. Scopul vieţii lui Ieremia a fost să fie predicator. Scopul vieţii lui Pavel a fost acelaşi. Într-o mare măsură cei doi se aseamănă. Ambii au fost prooroci ai neamurilor. Care este scopul vieţii tale. Tu ce calităţi ai care pot fi folosite spre slava lui Dumnezeu? Pe tine ce te-a chemat Dumnezeu să faci?

Am un Dumnezeu Personal. El mă cunoaşte întru totul. Pot avea părtăşie cu El prin Cuvânt şi rugăciune. Am un Dumnezeu care potriveşte lucrurile şi încă pune lucruri deoparte pentru slava Împărăţiei Lui. Am un Dumnezeu care m-a creat cu anumite calităţi pe care le pot folosi spre înaintarea lucrării Sale. În Cristos fiecare avem o chemare, eu vreau să îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat harul să fiu printre cei care lucrează la înaintarea Evangheliei şi întărirea fraţilor.

Fiţi binecuvântaţi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s