Reacţii în faţa Cuvântului rostit

Ieremia 1:1Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul din preoţii din Anatot, din ţara lui Beniamin.
2 Cuvântul Domnului i-a vorbit pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, în al treisprezecelea an al domniei lui,
3 şi pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până la sfârşitul anului al unsprezecelea al lui Zedechia, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până pe vremea când a fost dus Ierusalimul în robie, în luna a cincea.

Ieremia prinde 3 guverne cât de cât mai lungi ca perioade: Iosia (640 – 609), Ioiachim (609-598), Zedechia (597-586)

Fiecare dintre cei trei împăraţi reacţionează diferit în faţa ascultării Cuvântului lui Dumnezeu.

1. Reacţia lui Iosia: Cuvântul lui Dumnezeu tratat cu pocăinţă (2 Regi 23:25) n-a fost nici un împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima…

Activitatea lui Ieremia în perioada domniei lui Iosia nu ne este clar definită de Scriptură. Se presupune că Dumnezeu i-a făcut chemarea de a fi prooroc al neamurilor în 627 î.Cr. Cert este că în prima parte a chemării sale Israelul experimenta reforma religioasă impusă de Iosia.

2. Reacţia lui Ioiachim: Cuvântul lui Dumnezeu tratat cu asprime (Ieremia 36:24) împăratul a tăiat cartea cu briceagul, şi a aruncat-o în jăratecul de cărbuni, unde a fost arsă de tot.
Unii cred că pot face să dispară Cuvântul dinaintea ochilor lor arzându-l; cert este că nu a dispărut sentinţa adusă prin el. Omul poate să facă ce vrea cu Cuvântul lui Dumnezeu dar nu poate face nimic cu Autorul ei. Cuvintele lui nu au nevoie de suport material ca să se împlinească.

3. Reacţia lui Zedechia: Cuvântul lui Dumnezeu tratat cu indiferenţă (Ieremia 37:2) dar nici el, nici slujitorii lui, nici poporul din ţară n-au ascultat cuvintele pe care le-a rostit Domnul prin Ieremia. Indiferenţa este una dintre cele mai greu de înţeles reacţii ale oamenilor. Zedechia are harul din partea lui Dumnezeu să asculte în mai multe rânduri Cuvântul Său prin proorocul Ieremia, dar de fiecare dată nu ia decizia mântuirii sale. Aşa sunt mulţi amână, nu îţi găsesc argumente ca să creadă. În principal sunt oameni la care le face plăcere să trăiască de pe urma hazardului.

Aplicaţii: Să nu ne schimbăm predica în funcţie de oameni… să predicăm pocăinţa …. reacţia oamenilor ţine de lucrarea Duhului Sfânt şi felul în care omul doreşte să accepte lucrarea mântuitoare a lui Isus Cristos. Reacţia lui Iosia este binevenită şi pentru noi când ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu.

Oridecâteori ascultăm Cuvântul suntem invitaţi să ne pocăim…

Fiţi binecuvântaţi!

Advertisements

2 thoughts on “Reacţii în faţa Cuvântului rostit”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s