“Fast”-food pentru pocăiţi

Coloseni 3:16 “Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.”

1. Cum să locuiască Cuvântul în mine?

“din belşug.” (pe săturate) Singurul lucru de care nu te poţi sătura este Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru a fi mereu proaspăt şi mereu nou, pentru a avea bogăţia necesară pentru mine zilnic eu trebuie să mă apropiu de el cu foame şi sete. Psalmul 63:1 spune “Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi tânjeşte sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat şi fără apă.

Ca să poată locui trebuie să aibă loc. Setea şi foamea după Dumnezeu trebuie să păstreze un loc mereu pregătit să fie umplut numai de Cuvântul lui Dumnezeu. Spre exemplu eu astăzi: nu pot începe ziua fără să meditez la acest verset. Prin el învăţ să apreciez Cuvântul ca sursa unui izvor de apă: vin dimineaţa mă dau pe faţă cu el, mă înviorez. Beau din el, mă astâmpăr pe interior, ascult susurul său blând liniştindu-mi sufletul, şi apoi îngenunchind lângă el mulţumind pentru că nu seacă, pentru că are o putere de regenerare a inimii mele pe care numai el mi-o poate da. Eşti tu pământul sec, uscat şi fără apă? Vino la izvorul ce stâmpără setea sufletului tău, vino la citirea, memorarea şi meditaţia asupra Sfintelor Scripturi.

Cuvântul este şi pentru foame. El poate fi comparat cu mana din cer căzută peste poporul Israel. Ai nevoie în fiecare zi de hrană din partea lui Dumnezeu ca să nu mori. Uneori ea este hrană tare, aşa cum israeliţii au avut parte de prepeliţe în pustie, altădaţă e ca pâinea moale şi proaspătă pe stomacul gol: te satură. Îţi iai porţia zilnică şi trăieşti fizic până mâine. Mâine Dumnezeu te aşteaptă să culegi din nou mana Cuvântului.
Eşti tu flămând şi însetat după neprihănire?

2.  Unde să depozitez Cuvântul?

“în toată înţelepciunea” (în raţiunea omului). Cel mai important aspect al minţii umane este că ea aproape tot timpul este asaltată de gânduri. Cu cât mintea mea este hrănită de informaţii pe o anumită tematică, cu atât voi gândi mai mult către acele preocupări ale minţii. Gândul nu este hrana minţii, gândul este energia minţii. El este rezultatul hrănirii minţii. Când nu mai ai energie nu mai gândeşti la fel de limpede. De aceea omul când este obosit preferă să doarmă ca să poată să-şi reenergizeze mintea. Cel mai prielnic moment pentru hrănirea minţii este când şi ea este odihnită. Hrănind-o dimineaţa cu Cuvântul lui Dumnezeu, toată ziua energia minţii mele va fi consumată de gânduri cu privire la ceea ce am citit.

3. Ce pot să fac cu o minte plină de Cuvânt?

“învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii” (vorbiţi şi împărtăşiţi cu alţii gânduri din Cuvântul vieţii). Când la temelia vieţii mele zilnice stă timpul devoţional personal cu Dumnezeu am toate şansele să fiu cu mintea ageră şi pot discerne între bine şi rău, pot observa voia Sa şi pot lua decizii fără să îmi chinui sufletul. Cu o minte plină de Cuvânt vorbesc din Cuvânt în mod natural, pentru că El mi-a fost hrana de dimineaţă, iar în timpul zilei este energia minţii.

4. Care sunt urmările umplerii de Cuvânt?

“cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră” (lauda la adresa lui Dumnezeu şi buna dispoziţie). Când eşti săturat de Cuvânt eşti plin de gândurile Scripturii. Astfel energia trupului este dată şi de vigoarea Duhului Sfânt din tine. Duhul este plin de râvnă dacă facem lucrarea lui Isus Cristos şi ne hrănim cu El prin Cuvânt. Când Dumnezeu îmi vorbeşte consecinţa imediată este bucuria inimii care se revarsă în cântare. De aceea noi folosim cântările în închinarea noastră pentru că se presupune că prin ele arătăm binecuvântarea de a fi atinşi de Cuvântul lui Dumnezeu. Prin cântare putem împărtăşi şi putem oglindi mult mai poetic starea inimii şi minţii noastre săturate de Cuvânt.

Fiţi binecuvântaţi!

Advertisements

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: