Singura crimă permisă

Coloseni 3:5-8

5 De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.
6 Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.
7 Din numărul lor eraţi şi voi odinioară, când trăiaţi în aceste păcate.
8 Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură.

Avem în aceste versete descrise două tipuri de păcate: păcate care afectează trupul şi păcate care afectează relaţiile. Cum putem să ne vindecăm de ele: omorându-le.  Singura crimă permisă este omorârea păcatului.

1. Omorârea păcatelor care afectează trupul.
În primul rând care sunt acestea (curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia). Cei care săvârşesc aceste păcate dacă nu le omoară (dacă nu le abandonează) peste ei are să vină mânia lui Dumnezeu, pentru că potrivit cu Romani 1:18 “Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu.” Cine vrea să cunoască mânia lui Dumnezeu nu trebuie decât să săvârşească aceste păcate. Conform versetului 7 dacă încă nu ai dat la moarte aceste păcate în trupul tău atunci faci parte din numărul fiiilor neascultării.

2. Omorârea păcatelor care afectează relaţiile.
Care sunt acestea: mânia, vrăjmăşia, răutatea, clevetirea, vorbele ruşinoase, minciuna. Toate acestea le-am putea săvârşi dând frâu liber gurii. Ea trebuie însă hrănită cu Cuvântul lui Dumnezeu pentru că din prinosul inimii vorbeşte gura.  Iacov spune să primim cu blândeţe Cuvântul sădit în noi care ne poate mântui sufletele.

Toate aceste păcate care “trăiesc” printre oameni şi datorită oamenilor trebuie condamnate şi omorâte. Ele nu trebuie să se afle între cei credincioşi. Astăzi vreau să mă gândesc dacă nu cumva s-a stercurat viaţa într-unele păcate din trecutul meu. Vreau şi astăzi să le osândesc şi să le dau la moarte. Vreau să trăiesc deplin viaţa de credinţă fără să mă las afectat de vreun păcat care afectează trupul sau relaţiile. Vreau să mă gândesc că Isus Cristos locuieşte în mine. Romani 8:10 “Şi dacă Cristos este în voi, trupul vostru, da este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii.”

Noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăim prin Duhul, facem să moară faptele trupului (Romani 8:12-13).

Fiţi binecuvântaţi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s