Cristos – Împăciuitorul

Coloseni 1: 20-22 şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină;

1. Prin sângele crucii Lui
O natură pervertită de păcat nu putea fi împăcată decât prin Acela prin care sunt toate lucrurile. Poate unii s-ar considera neatinşi de păcat, dar aici versetul 20 spune că eram străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele noastre rele. Cine poate spune că în gândul lui e neprihănit? Înţelege suflete că şi eu şi tu avem nevoie de împăcare cu Dumnezeu. Mintea, sentimentele şi voinţa ne-a fost îndreptată spre păcat o dată cu căderea lui Adam şi Eva. Totuşi, frumuseţea acestei împăcări este o viaţă neprihănită, sfântă şi fără vină adusă ca jertfă pentru păcatele întregii lumi.
2. Prin trupul Lui de carne
Există un trup frânt pe cruce la care găsim iertarea şi împăcarea. Noi trebuie să trecem pe la Golgota ca să găsim iertare de păcate. Era nevoie de o jertfă în trup neprihănită. Ea s-a găsit numai în persoana Fiului lui Dumnezeu dat de dragul nostru.
3. Prin moarte
Cristos S-a rugat în Ghetsimani să îndepărteze Tatăl paharul suferinţei dacă este cu putinţă, totuşi nu voia Sa să se împlinească ci voia lui Dumnezeu. Singura posibilitate pentru mântuire a fost o moarte de om neprihănită, dată pentru păcatele fiecăruia. Înfăţişarea noastră înaintea lui Dumnezeu se face prin Cristos. Nimeni nu poate fi prin sine însuşi sfânt, fără prihană şi fără vină, dar dacă venim la Tatăl prin Isus Cristos putem sta în faţa Sa prin meritele lui Cristos. Credinţa şi continua pocăinţă ne oferă posibilitatea de a ne apropia de Dumnezeu şi de alerga în cursa spre cer prin credinţa în moartea şi în învierea lui Cristos.
Prin Credinţa în Cristos suntem declaraţi sfinţi, fără prihană şi fără vină.
O zi binecuvântată!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s