Cristos – Capul trupului şi al Bisericii

Coloseni 1:18 “El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.”

1. Hristos este Capul oricărui bărbat (1 Corinteni 11:3)
În ce priveşte făptura umană, Cristos nu numai că este primul din toată zidirea dar El este cel mai mare. “El este Capul trupului” . Noi ca bărbaţi suntem responsabili înaintea lui Cristos de cum ne trăim viaţa. Dacă Isus este în inima noastră prin credinţă, El trebuie să ne conducă viaţa privată, viaţa de familie şi viaţa profesională.
– bărbatul este capul femeii: acest aspect vorbaşte despre cine este stăpân peste cine; bărbatul este stăpân peste femeie la nivelul autorităţii primite. (Geneza 3:16 ” dorinţele tale se vor ţinea după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine”.) . Dacă la nivelul spiritual ca bărbat înţeleg că Isus Cristos este autoritatea mea, cel în faţa căruia răspund de faptele şi comportamentele mele, la nivelul relaţiei de familie, femeia trebuie să se supună bărbatului care este capul (conducătorul ei).
– Dumnezeu este capul lui Cristos: acest adevăr ne descoperă şi un anumit grad de autoritate în Sfânta Treime: Dumnezeu Tatăl – Dumnezeu Fiul – Dumnezeu Duhul Sfânt. Este greu şi incorect să tragem concluzia că unul ar fi mai tare ca şi celălalt sau că Duhul Sfânt nu are nici o autoritate. În Ioan 14:28 b Isus spune: “căci Tatăl este mai mare decât Mine”, iar versetul 31 ” fac aşa cum mi-a poruncit Tatăl.”

Privind la relaţia de ascultare a lui Cristos faţă de Tatăl, şi înţelegând şi versetul din Filipeni 2:6 “n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu” putem scoate în evidenţă un principiu: smerirea şi ascultarea lui Isus faţă de Tatăl ne-a adus nouă salvarea. Noi ca şi ascultători faţă de Cristos trebuie să ascultăm de Cristos.
2. Cristos este Capul oricărei Biserici.
Aici vreau să subliniez propria mea înţelegere: ORICE BISERICĂ care nu-l proclamă pe Cristos ca şi Cap al ei, orice biserică care ridică în slăvi pe oricine altcineva, chiar şi pe Duhul Sfânt nu este o biserică, pentru că biserica este o comunitate de oameni care cred în Cristos mai întâi de toate. Motivul central al adunărilor noastre este Persoana lui Isus Cristos. Sigur, prin Duhul Sfânt suntem mângâiaţi, cercetaţi, mustraţi, îndreptaţi, dar numai prin Cristos suntem mântuiţi. “Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât aceea care a fost pusă, şi care este Isus Cristos.” (1 Cor. 3:11) Textul din 1 Ioan 4:1,2 “1. Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. 2. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu;” ne asigură că Duhul Sfânt prezintă lucrarea lui Cristos, pune reflectoarele asupra Lui, îl descoperă pe El şi altceva.

Fiţi binecuvântaţi!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s