Cristos – motorul tuturor lucrurilor

Coloseni 1:17 “El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.”

Pentru înţelegerea acestui verset trebuie să ne uităm în alte câteva texte paralele.

1. La început era Cuvântul = Şi Cuvântul S-a făcut trup (Ioan 1:1,14)
Versetul nostru spune că prin Isus Cristos se ţin toate lucrurile. Pentru că El a fost şi este primul, nu a fost creat ci născut din Tatăl, după cum ne spune Scriptura. Sigur, sunt taine despe care putem vorbi mult dar ele rămân taine. Cel mai simplu pentru noi e să înţelegem că înainte de a exista orice altceva exista Fiul şi Tatăl. Cristos înainte de a fi lumea era în fiinţă îmbrăcat cu slavă alături de Tatăl ceresc: Ioan 17: 5 ” Şi acum, Tată, proslăveşte-mă la Tine însuţi cu slava, pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea.“.

2. Isus Cristos Domn peste toată creaţia.
Demnă de luat în considerare este diferenţa dintre Tată şi Fiu, pe care Pavel o remarcă în 1 Corinteni 8:6 “Tatăl de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Cristos, prin care sunt toate lucrurile şi prin El şi noi.” Aş spune că Dumnezeu Tatăl este sursa puterii de a crea, Isus Cristos este sursa puterii de a păstra creaţia. Isus a fost de la creaţie asemenea unui motor care bate în fiecare lucru care există. “Prin El sunt toate lucrurile, El este protectorul lor, şi noi trăim prin El. Coloseni 1: 17 Prin Isus se ţin toate lucrurile, inclusiv oamenii.  Frumuseţea înţelegerii acestui verset pune reflectoarele pe Golgota. Crucea lui Cristos este momentul culminant al istoriei umane în care Isus Cristos a ales să moară pentru cei care înţeleg că “se ţin prin El”. Nimic nu am putea face fără puterea care vine de la Dumnezeu. Când Isus a stat înaintea lui Pilat care vroia să-şi etaleze puterile de conducere, Fiul lui Dumnezeu îi spune: “N-ai avea nicio putere asupra Mea dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus”.

3. Isus Cristos este motorul întregii creaţii
Există o putere asemenea unui motor de maşină care lasă încă lumea în mişcare. Dumnezeu susţine Pământul, viaţa şi Universul întreg. Isus Cristos este motorul acestui uriaş mecanism creat de Dumnezeu, căci toate se ţin prin El. Prin El avem răscumpărarea de sub puterea întunericului, prin El suntem izbăviţi. Dacă aş putea să continuu această paralelă, recunosc destul de exagerată cu motorul, aş putea spune că noi trebuie să lăsăm să funcţioneze în viaţa noastră motorul lui Isus Cristos. Inima noastră să bată pentru Cer. Ea va bate astfel dacă îl lăsăm pe Isus la cârma vieţii noastre.
Fiţi binecuvântaţi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s