Împărăţia întunericului vs. Împărăţia Fiului

Coloseni 1:13-14
13 El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui,
14 în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.

1. Împăraţia autorităţii întunericului
Cele două forţe ale universului sunt într-o continuă dispută. Una dintre ele este forţa întunericului. Diavolul cu 1:3 din îngerii căzuţi formează armata întunericului. Ei luptă pentru a câştiga câţi mai mulţi oameni pentru a fi ucenici în împăraţia întunericului, sau a păcatului. Interesant că ei nu au nici un sentiment faţă de om, ei luptă cu duşmănie împotriva Fiului dragostei lui Dumnezeu, adică Isus Cristos. Dorinţa lor este de a ruina planul de salvare a lui Isus Cristos pentru oameni. Cuvântul care ar trebui să ne înspăimânte însă aici este cuvântul “puterea” ca adjectiv pentru întuneric.
Întunericul are o putere: Scriptura spune că întunericul nu va stăpâni veşnic pe pământul celor vii (Isaia), ea mai spune că acum suntem sub puterea blestemată a întunericului, pentru că lumea este plină de păcat. Păcatul este similar prezenţei întunericului. De unii singuri nu am putea ieşi de sub această putere. Suntem prin păcat robi acestei puteri. Păcatul nostru este munca silnică care ne condamnă să rămânem în întuneric. Păcatul este lanţul greu pus pe conştiinţa fiecărui om, prin care Diavolul cârmuieşte viaţa oamenilor.
Trebuie să fim conştienţi că oridecâteori cădem în păcat umbrele morţii se năpustesc asupra noastră, diavolul caută să pună stăpânire pe noi, să ne prindă şi să ne zdrobească.
În împărţia întunericului cuvântul folosit este autoritate.
2. Împărăţia dragostei Fiului
Isus Cristos ne-a strămutat din întuneric la lumină, plătind preţul păcatelor noastre în trupul Său pe lemn. Verbul a “strămuta” folosit aici reclamă originea noastră de la bun început. Cu alte cuvinte El ne-a adus acolo unde am fost proiectaţi să existăm încă de la început: în prezenţa Sa minunată. Împărăţia lui Cristos este o împărăţie a dragostei, prin dragoste ajungi să locuieşti cu Cristos.
Vreau să nu omit un amănunt important din aceste două versete: vă rog să priviţi unde apar acţiunile oamenilor în mântuire: NICĂIERI. Cu alte cuvinte ISUS CRISTOS a făcut totul pentru mântuirea noastră. Mai exact:
2.1 Am ajuns în Împărăţia Fiului  pentru că El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului:
– noi nu ne puteam izbăvi singuri niciodată
2.2 Am ajuns în Împărăţia Fiului pentru că El ne-a strămutat în Împărăţia Sa;
– noi nu puteam găsi niciodată Împărăţia Fiului dacă Fiul nu ne era un ghid spre cer pentru noi. Păcatul ridică un zid de despărţire între noi şi Dumnezeu; Prin Cristos acel zid a fost prăbuşit;
2.3 Am ajuns în Împărăţia Fiului pentru că El ne-a răscumpărat din mâna diavolului;
– prin păcat eram robii diavolului; preţul plătit de El a fost moartea fără păcat, pentru ca printr-o asemenea moarte să putem prin credinţă deveni liberi şi apoi cetăţeni în Împărăţia Fiului;
2.4 Am ajuns în Împărăţia Fiului pentru că sângele Lui S-a vărsat pentru noi;
– numai o jertfă fără păcat ne putea salva de vină, sângele Său a fost sânge curat şi sfânt;
2.5 Am ajuns în Împărăţia Fiului pentru că ne-a iertat păcatele odată cu recunoaşterea vinei;
– numai cei care au primit iertarea de păcate vor avea parte de Împărăţia lui Dumnezeu

Rugăciunea noastră ar trebui să fie: Doamne Tată îţi mulţumesc pentru Domnul Isus Cristos. Îţi mulţumesc pentru izbăvire, strămutare, răscumpărare, pentru sângele vărsat pentru mine şi pentru că m-ai eliberat de sub puterea întunericului iertându-mi întreaga vină. Te rog să mă ierţi şi astăzi de orice păcat. Îmi mulţumesc că-mi laşi harul pocăinţei încă la îndemână. Sângele Tău înţeleg că s-a vărsat şi pentru mine de aceea te rog spală-mă de vina păcatului meu şi scoate-mă din împărăţia întunericului şi aşează-mă în Împărăţia dragostei Tale. Vreau să fiu şi eu în Împărăţia dragostei Fiului Tău. Îţi mulţumesc că mă iubeşti. Fii slăvit. Amin 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s