Nenorocirile bogăţiilor pământeşti

Iacov 5:1-6 

1. “Ascultaţi acum voi, bogaţilor! Plângeţi şi tânguiţi-vă, din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi.
2 Bogăţiile voastre au putrezit, şi hainele voastre sunt roase de molii.
3 Aurul şi argintul vostru au ruginit; şi rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră: ca focul are să vă mănânce carnea! V-aţi strâns comori în zilele din urmă!
4 Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile, şi pe care le-aţi oprit-o prin înşelăciune, strigă! Şi strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oştirilor.
5 Aţi trăit pe pământ în plăceri şi în desfătări. V-aţi săturat inimile chiar într-o zi de măcel.
6 Aţi osândit, aţi omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea.

Nicăieri în epistola sa, Iacov nu vorbeşte atât de dur. E revoltat împotriva acestor oameni. E un semnal de alarmă pentru toţi cei care cred că bogăţiile pământului îi vor ferici. IACOV spune că ele “vor fi o dovadă împotriva” lor. 

Promisiunea pe care o anunţă Dumnezeu pentru cei care au urmărit înavuţirea este NENOROCIREA. În primul verset scrie că nenorocirile au fost profeţite, ele “…au să vină peste voi”. Care sunt acele nenorociri?

1. Putrezirea. 

2. Rugina.

3. Osânda.

1. PUTREZIREA. Omul devenind natură păcătoasă, prin neascultarea de Dumnezeu a fost dat morţii. Moartea aduce putrezirea. Fiecare om care moare putrezeşte, fiind supus degradării materiale (1 Corinteni 15:42 “Trupul este semănat în putrezire şi înviază în neputrezire”). Cel mai uşor înţeleg fenomenul uitându-mă la natură. Primăvara totul renaşte, vara totul este în plină viaţă, toamna natura decade, putrezeşte, se uscă, iar iarna îngheaţă totul,se acoperă totul şi se şterge totul pregătind din nou primăvara renaşterii.  Iacov spune în capitolul 2 că ceea ce este incoruptibil, nesupus putrezirii şi este o mare bogăţie pentru om este credinţa şi moştenirea din Cer. Acestea sunt nealterabile. Cu acestea dacă ne vom îmbogăţi cu acestea vom rămâne pentru eternitate.  Plânsul şi tânguirea vor fi teribile în ziua judecăţii când cel bogat va vedea că a investit nefericit.

2. RUGINA. Groaznică nenorocire va fi peste multă lume care şi-a pus nădejdea în aur, argint, maşini şi alte lucruri ce au devenit metale preţioase. Toate acestea vor arde în ziua judecăţii (1 Corinteni 3:11-13). Căci nimeni nu pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi care este Isus Cristos, iar dacă clădeşte cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia.

Rugina va afecta trupurile celor bogaţi. Aşa cum  rugina mănâncă fierul aşa focul le va mânca carnea acelora care şi-au pus încrederea în bogăţiile lor.

3. OSÂNDA. E  vorba de răsplata finală a celor bogaţi.  Toţi cei înşelaţi de oamenii bogaţi vor mărturisi împotriva injustiţiilor făcute. Dumnezeu aude strigătele celor înşelaţi şi îi va osândi după modul în care s-au raportat la semenii lor.  Cu aşa martori în ziua judecăţii nici un bogat nu va scăpa de mânia lui Dumnezeu.

AŞADAR, să nu ne lipim inimile de comorile pământului ci să ne luptăm să dobândim comorile cerului.

Fii binecuvântat!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s